aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Dialoogbijeenkomst Maatschappelijke diensttijd

04 februari 2019

09:30 - 10:00

Inloop

10:00 - 10:15

Aftrap

10:15 - 10:45

Toelichting werkzame elementen

10:45 - 11:15

Toelichting segmentatie

11:15 - 11:30

Pauze

11:30 - 12:15

Gezamenlijk aanscherpen ontwerp MDT

12:15 - 12:30

Afronding ochtendprogramma

12:30 - 13:30

Lunch

13:30 - 13:45

Aftrap middagprogramma

13:45 - 14:30

Thematische bespreking in subgroepen ronde 1

14:30 - 15:00

Pauze

15:00 - 15:45

Thematische bespreking in subgroepen ronde 2

15:45 - 16:00

Afronding

16:00 - 17:00

Borrel

bezoekersregistratie
 bezoekersregistratie