aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Opening Academisch Jaar voor Kinderen 2018

05 september 2018

13:45 - 14:00

Inloop

14:00 - 15:30

Opening Academisch Jaar door Meisje Djamila, prof. dr. Albert Heck e.a.

15:30 - 17:00

Vrij bezoeken Museon

congresregistratie
 congresregistratie