Programma

Ochtend 09.30 - 12.00 uur
 

Vanaf 09.30 uur Inloop

10:00 - 12:00 Sessies Citrienfondsprogramma's
De programma's - Doen of Laten, e-Health, Sturen op Kwaliteit, 
Registratie aan de bron en Naar regionale oncologie netwerken - 
organiseren een sessie in verschillende zalen.
Meer informatie over de sessies 

12:00 - 13:00 Ontvangst & Lunch


Middag 13.00 - 17.00 uur


13:00 Opening
Welkom door dr. Helen Mertens, voorzitter Regiegroep Citrienfonds,
lid Raad van Bestuur Maastricht UMC+ en Inge Diepman, dagvoorzitter

13:10 uur Impact Citrienfonds voor patiënten 
Inge Diepman in gesprek met prof. dr. Willy Spaan, voorzitter NFU, 
dr. Helen Mertens en prof. dr. Jeroen Geurts, voorzitter ZonMw:
wat hebben patiënten aan het Citrienfonds?


13:30 uur Inspiratiesessie l
Vijf inspirerende projectresultaten uit de praktijk
Meer informatie

14.20 Impact projecten Citrienfonds
In gesprek met prof.dr. Peter Paul van Benthem, voorzitter Raad Wetenschap en Innovatie, 
bestuurslid Federatie Medisch Specialisten en hoogleraar, KNO-arts LUMC, 
wat hebben specialisten en patiënten aan de
Citrienfondsresultaten?

14:30 uur Blik op de toekomst van de zorg in Nederland
De toekomstvisie van mr. drs. Bruno Bruins, minister van Medische
Zorg en Sport, op de zorg in Nederland

14:50 uur Startsein Citrienfonds 2019-2022
Mr. drs. Bruno Bruins en dr. Helen Mertens geven het
startsein voor het vervolg

14:55 uur Muzikaal intermezzo
Muziek en zang door De Onwijze Zorgwijven


15.00 - 15.30 uur Break

15:30 uur Inspiratiesessie ll
Vijf inspirerende projectresultaten uit de praktijk
Meer informatie

16:20 uur Impact projecten Citrienfonds
In gesprek met drs. Marian Mens, bestuurslid V&VN - wat
hebben verpleegkundigen aan de Citrienfondsresultaten?

16:30 uur Citrienfonds.nl
Website boordevol projecten en resultaten - wat kun jij ermee?

16:35 uur Ik wil de zorg beter en betaalbaarder maken!
Maar hoe krijg ik ze in beweging?

Jan van Setten - spreker, coach, entertrainer:
zet na deze dag een komma in plaats van een punt!

17:00 uur Muzikale afsluiting
Muziek en zang door De Onwijze Zorgwijven

 Meet & Greet borrel

 

congres uitnodiging
 congres uitnodiging