Dag van Praktijkgericht Onderzoek 2018

 

Op het inspirerende RDM-terrein gaan we aan de slag met transdisciplinair onderzoeken en werken.

Transdisciplinair verwijst naar het samenwerken van mensen via interactie en vanuit de denk- en werkwijze van een andere dan de eigen discipline. Oftewel, een vraagstuk of opgave niet alleen vanuit de eigen expertise benaderen, maar ook op de stoel van de ander gaan zitten en het vraagstuk door zijn of haar bril bekijken.

Wij gaan dat ook letterlijk doen deze middag. Aan de hand van concrete vraagstukken aangedragen door de verschillende kenniscentra en Centres of Expertise doorlopen we deze werkwijze. Het wordt vooral een doe-middag, nadat plenair ingegaan wordt op de kracht van transdisciplinair werken.