Arbozorg 2020

meer preventie & samenwerking

 

Op donderdag 22 november 2018 van 10:30 tot 17:00 uur organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de netwerkbijeenkomst 'Arbozorg 2020: meer preventie & samenwerking'.

De bijeenkomst wordt geopend door Staatssecretaris Tamara van Ark. Het thema van deze bijeenkomst is 'Preventie & Samenwerking'. Het doel is om met elkaar stappen te zetten om de arbeidsgerelateerde zorg in de toekomst te verbeteren. Uiteraard is er ook voldoende ruimte om in gesprek te gaan met andere deelnemers in een informele en open setting.

Genodigden zijn o.a. arbo(kern)deskundigen, brancheorganisaties, vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties en beroepsverenigingen.

Programma
In het programma staan de thema’s preventie en samenwerking centraal. Het is van groot belang dat mensen tot hun pensioen gezond, veilig en duurzaam werken. Dit vraagt om een goede arbeidsgerelateerde zorg, waar samen wordt gewerkt door betrokken partijen en waar preventief wordt gewerkt.

In het plenaire deel in de ochtend wordt ingegaan op de beleidsambities voor de arbeidsgerelateerde zorg voor 2020. Na de lunch kunt u met elkaar aan de slag in workshops, met concrete praktijksituaties en vraagstukken. Deze workshops zijn erop gericht kennis uit te wisselen, goede voorbeelden te delen, inspiratie op te doen en aan te zetten tot acties en afspraken. Dit alles om de preventie en samenwerking in de arbeidsgerelateerde zorg te versterken en daarmee het arbeidsgerelateerde verzuim voor werknemers te beperken en/of te voorkomen.

Workshops, aanmelden en praktische informatie
U kunt kiezen uit zes verschillende workshops die worden gegeven in twee workshoprondes. Dit betekent dat u in de middag twee workshops kunt volgen. De keuze voor de workshops maakt u op de dag zelf. Informatie over de workshops vindt u in het menu hier links. Hier vindt u tevens de mogelijkheid om zich aan te melden, informatie over de locatie en de sprekers.

Voor deze bijeenkomst is accreditatie toegekend door Bureau Algemene Nascholing (ABAN) en Hobéon.
Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.