Disclaimer

Maastricht University gaat vertrouwelijk met uw contactgegevens om, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens worden gebruikt voor het toesturen van informatie omtrent het evenement waarvoor u zich met dit formulier aanmeldt en voor het toesturen van informatie over andere voorlichtingsactiviteiten. Maastricht University zal uw gegevens niet aan derde partijen verstrekken zonder daarvoor vooraf uitdrukkelijk toestemming te vragen. Mocht u vragen hebben over deze aanmeldprocedure, dan kunt u contact opnemen met: info-scholen@maastrichtuniversity.nl

Mocht u vragen hebben over het verwerken van uw persoonsgegevens door Maastricht University dan kunt u contact opnemen met: privacy@maastrichtuniversity.nl