Positieve gezondheid 

Programma woensdag 7 november:

positieve gezondheid en de huisarts

08.30 - 09.00 Inloop

09.00 - 09.15 plenaire opening

09.15 - 10.30 Machteld Huber, Positieve gezondheidszorg

10.30 - 11.00 Koffiepauze

11.00 - 12.30 Hans-Peter Jung, Positieve gezondheidszorg in de praktijk

12.30 - 13.00 drie pitches met ‘best practices’

13.00 - 14.00 lunch

14.00 - 16.00 Workshop: ‘het andere gesprek’ 

16.15 - 17.00 ALV van de opleidervereniging / docentoverleg jaar 2

18.30 - …        Diner en Avondprogramma

 

Programma donderdag 8 november:

positieve gezondheid en de opleider

09.00 - 09.20 Plenaire inleiding Positief Opleiden

09.20 - 11.00 Workshop Positief Opleiden

11.00 - 11.30 Koffiepauze

11.30 - 12.30 Vervolg workshop Positief Opleiden

12.30 - 13.30 Lunch

13.30 - 15.30 Opleider-docentenoverleg groepen jaar 1 en jaar 3


Dit jaar zullen ook de jaar 2-opleiders weer meedoen, dus de SEH-artsen, kinderartsen, specialisten ouderengeneeskunde en psychiaters.