09 oktober 2018

12:30 - 13:00

Inloop

13:00 - 13:20

Welkom

13:20 - 13:45

Bestuurlijke ambities 2018-2022

13:45 - 15:15

Samen optrekken door onderwijs en jeugdhulp

15:15 - 15:30

Verplaatsen naar workshopruimtes

15:30 - 17:00

Bespreking in groepen

17:00 - 18:00

Afsluitende borrel

gasten registratie formulier
 gasten registratie formulier