Dialoogsessie 'Werkdruk: een gedeelde verantwoordelijkheid!' 27 september 2018

 

Beste deelnemer aan de dialoogsessie over Werkdruk: een gedeelde verantwoordelijkheid!

Donderdagmiddag 27 september gaan we, na de plenaire openingswoorden en toelichting op het onderwerp door Wijnand van den Brink, Sandra Hekkelman en Rogier Moed, uiteen in groepen. Hiervoor maak je een keuze uit een van de acht gesprekstafels, met ieder een eigen onderwerp.

Elke tafel kent een maximum aantal van 10 deelnemers. Er geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Je kunt ook vooraf aan de bijeenkomst je keuze maken, maar dan zijn wellicht sommige tafels al vol. Om dit proces soepeler te laten verlopen en je alvast de mogelijkheid te geven hier je gedachten over te laten gaan, willen we je vragen om nu alvast aan te geven aan welk onderwerp je graag wil bijdragen.

De omschrijving van de onderwerpen is nu summier en soms bewust prikkelend. Uiteraard zullen deze verder toegelicht worden en is er juist ruimte voor alle perspectieven en meningen. Per tafel zal aangegeven worden wat we met de opbrengst kunnen doen.