29 november 2018

16:30 - 17:00

Ontvangst en registratie

17:00 - 17:30

Plenaire opening
Paul Huguenin - bestuurslid van HartslagNu/manager bij Hartstichting

17:30 - 18:15

Ronde 1 (workshop naar keuze)

Workshop 1 (zaal 10)
HartslagNu partnerschap

Workshop 2 (zaal 12)
Communicatie

18:15 - 19:15

Diner

19:15 - 20:00

Ronde 2 (workshop naar keuze)

Workshop 3 (zaal 12)
Tips & tricks voor het HartslagNu platform

Workshop 4 (zaal 10)
Oud versus nieuw HartslagNu: functionaliteiten van het nieuwe platform

20:00 - 20:15

Plenaire afsluiting

20:15 - 21:00

Netwerkborrel

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren