Let op deze dag wordt verplaatst naar 26 maart 2019. Binnenkort opent de inschrijving hiervoor.

Er verandert veel op het gebied van klimaattechniek voor de utiliteitsbouw. Veranderingen worden vooral geïnitieerd door wet- en regelgeving, met als doel de opwarming van de aarde te beperken. Duidelijk is dat de  energieprestaties van gebouwen omhoog moeten. Hoe klimaatinstallaties daaraan kunnen bijdragen, dat is hét onderwerp van dit congres.

 

Wat ook aan het veranderen is zijn de eisen ten aanzien van de luchtkwaliteit in gebouwen. Die gaan omhoog. Steeds meer gebouweigenaren en werkgevers willen een gezonde binnenlucht. Klimaatinstallaties kunnen daarvoor zorgen. Over de laatste ontwikkelingen op dit gebied wordt u op het congres bijgepraat.


 Ook de koudemiddelen komen aan bod. Door de HFK-afbouw is dit een belangrijk onderwerp in de klimaattechniek. Fabrikanten werken aan verlaging van de GWP-waarde, zoals met de overstap op R32 en HFO's. Maar veel van de nieuwe middelen vallen echter in de A2L klasse van brandbaarheid; oftewel ze zijn licht ontvlambaar. Echter, met extra veiligheidsmaatregelen kunnen ze ook in grote installaties probleemloos worden toegepast. Dat wordt tijdens het congres duidelijk gemaakt.


Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Kom dan naar het congres.

 

 

 

Gertjan Vons 

Nieman Raadgevende Ingenieurs

Woningen moeten in de nabije toekomst voldoen aan BENG, utiliteitsgebouwen moeten minimaal een enegielabel C hebben. Dit is onderdeel van de route naar 2050 waarin wij gefaseerd van fossiel naar hernieuwbare energie overstappen. Wat heeft dit voor invloed op de opwekkers van energie voor verwarming, tapwater en koeling? Gertjan Vons gaat daar tijdens het congres verder op in. 

Atze Boerstra

BBA binnenmilieu BV

In zijn presentatie zal Atze Boerstra de laatste wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de relatie tussen de kwaliteit van het binnenklimaat, productiviteit en klimaatinstallaties met u delen. Daarnaast komt het gezondheidslabel voor gebouwen WELL aan de orde, evenals het nieuwe gezonde kantoren PvE, welke ontwikkeld is door het consortium bestaande uit de VLA, TVVL en RVO.