29 november 2018

15:30 - 16:00

Ontvangst

16:00 - 16:10

Welkom
Dagvoorzitter: Talitha Muusse

16:10 - 16:35

Energieprestatie in de (nabije) toekomst
Spreker: Gertjan Vons,  Nieman Raadgevende Ingenieur

Woningen moeten in de nabije toekomst voldoen aan BENG, utiliteitsgebouwen moeten minimaal een energielabel C hebben. Dit is onderdeel van de route naar 2050 waarin wij gefaseerd van fossiel naar hernieuwbare energie overstappen. Wat heeft dit voor invloed op de opwekkers van energie voor verwarming, tapwater en koeling? 

16:35 - 17:00

Gezonde gebouwen, productiviteit bevorderende installaties: time to act! 
Spreker: Atze Boerstra, BBA binnenmilieu bv

Naast duurzame energie is een gezond binnenklimaat ook een zeer belangrijk thema. Er is in toenemende mate aandacht voor een gezond binnenklimaat. Met gezonde installaties kan daar in grote mate op ingespeeld worden.  

In deze presentatie zal Atze Boerstra de laatste wetenschappelijke inzichten ten aanzien van de relatie tussen de kwaliteit van het binnenklimaat, productiviteit en (functioneren van) klimaatinstallaties met u delen. Daarnaast komt het gezondheidslabel voor gebouwen WELL aan de orde, evenals het nieuwe gezonde kantoren PvE, welke ontwikkeld is door het consortium bestaande uit de VLA, TVVL en RVO. 

17:00 - 17:35

Pauze + bezoek informatiemarkt en netwerken

17:35 - 18:00

Kansrijke mogelijkheden verduurzaming bestaande bebouwde omgeving

Spreker: Ad van Bokhoven, KWA adviseurs

Met behulp van een ontwikkelde vergelijkingsmethode, op basis van de minimaal benodigde investering en de potentie om CO2-uitstoot te voorkomen, kan per gebruikerssituatie in het MKB worden bepaald welke duurzame propositie voor warmte en koudelevering het beste kan worden toegepast in de bestaande bebouwde omgeving.

18:00 - 18:25

Energie besparen met goed inregelen

Spreker: Kees Oostrum, Aeres Tech

De milieubelasting van gebouwen kan met energie-efficiënte installaties omlaag worden gebracht. Echter zo’n installatie geeft nog niet de garantie dat de potentiële prestaties behaald worden. De installatie moet namelijk goed ingeregeld worden en dat is niet altijd het geval. In zijn presentatie gaat Kees Oostrum in op de meest voorkomende fouten en hoeveel energie je kunt besparen als je de installatie wel goed inregelt.

18:25 - 19:25

Dinerbuffet, bezoek informatiemarkt en netwerken

19:25 - 19:55

Futureproof klimaattechniek: All Electric-All Air-VAV

Spreker: ing. Toine van den Boomen

Gedreven door de Europese Ecodesign Regelgeving voor energiezuinige ventilatieproducten is het mogelijk om duurzame & gezonde klimaatinstallaties te ontwerpen op basis van All Electric – All Air – VAV.

Gasloze gezonde gebouwen met echt voldoende verse lucht per persoon wie wil dat niet? Ontwerpen op ca. 3 voudige balansventilatie, luchtbehandeling met de juiste fijnstoffilters, sorptiewielen en geïntegreerde warmtepompen zorgen via een belastingafhankelijke ruimteregeling op een duurzame wijze voor een gezond binnenklimaat.

19:55 - 20:20

Lagere GWP betekent soms grotere verantwoordelijkheden
Spreker: Lieke Koets, Energie Consult Holland BV 

Met de HFK-afbouw beweegt de markt richting koudemiddelen met een lagere GWP-waarde. Deze koudemiddelen kunnen eigenschappen hebben zoals (lichte) ontvlambaarheid (A2L klasse), giftigheid of zuurstofverdrijvend bij het vrijkomen in een beperkte ruimte. Wat betekent dit voor de gebouweigenaar? Zijn er aanvullende zaken waar je aan moet denken? Hoe zit het precies met de veiligheidsaspecten en de verantwoordelijkheden, waar moeten betrokken partijen rekening mee houden? 

20:20 - 20:35

Energieke afsluiting

20:35 - 20:45

Wrap up en mogelijkheid tot stellen van laatste vragen vanuit de zaal door Moderator

20:45 - 21:30

Borrel + netwerken