Leertherapie: goed beginnen is het halve werk…

Training voor startende leertherapeuten

De NVP organiseert deze training voor beginnende en aankomende leertherapeuten die handvatten willen krijgen om leertherapie op een goede en verantwoorde wijze aan te bieden en uit te voeren. U bent psychotherapeut, psychiater, klinische psycholoog en u bent tenminste 5 jaar BIG-geregistreerd. Lees voordat u zich aanmeldt voor deze training de voorwaarden voor registratie in het Register voor Leertherapeuten Psychotherapie op de website van de NVP.

De kosten voor de training zijn als volgt:

NVP-leden: € 215,-

Niet-leden: € 300,-

Mocht u op het moment van aanmelden geen lid zijn van de NVP, dan kunt u ervoor kiezen lid te worden en u profiteert dan direct van de korting. Klik hier voor informatie over het lidmaatschap en lid worden.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons privacyreglement;

online ticketverkoop systeem
 online ticketverkoop systeem