Geachte collega AIOS radiologie en sportgeneeskunde,

Met veel enthousiasme en trots nodigen wij jullie uit voor de eerste interdisciplinaire Workshop Sportgeneeskunde MEETS Radiologie, 1+1=3?

Dit initiatief is ontstaan in de werkgroep sportradiologie van de Vereniging voor Sportgeneeskunde waar ondergetekenden onderdeel van uit maken. De werkgroep beoogt samenwerking tussen beide disciplines te optimaliseren. Deze workshop kan gezien worden als de kick-off van deze intensievere samenwerking, waarbij een samensmelting van kliniek en beeldvorming, en intercollegiale uitwisseling van de kennis hieromtrent, centraal staat.

En dan kun je wellicht het beste in de opleidingen beginnen!

Sportartsen en MSK radiologen werken op dagelijkse basis samen in de zorg voor sporters op amateur en professioneel niveau. Voor AIOS geldt dat in veel mindere mate. En omdat we niet per sé dezelfde klinische taal spreken, is het samen onderwijs genieten in onze optiek een belangrijke stap voorwaarts.

Datum en locatie
Woensdagavond 28 november, 19.00 - 22.00 uur, de Heerlijckheid, Ermelo (Staringlaan 1, Ermelo)

Onderwerpen
enkel en onderbeen - lichamelijk onderzoek en beeldvorming

Programma
19.00 - 19.30 uur
Inloop met broodjes

19.30 - 20.15 uur
Plenaire sessie beeldvorming enkel en onderbeen

20.15 - 21.30 uur
Werkgroep sessie enkel en onderbeen - met onder meer lichamelijk onderzoek en case discussies in kleine interdisciplinaire teams onder leiding van MSK radiologen, sportartsen en fysiotherapeut. 

21.30 - 22.00 uur
Casusbespreking

Docenten
MSK radiologen: Mario Maas, Frank Smithuis, Milco de Jonge
Sportarts: Fred Hartgens
Fysiotherapeut: Jiri Rutten

Doelgroep

  • aios-radiologie
  • aios-sortgeneeskunde

Kosten
€ 40,00

Sportmedisch Wetenschappelijk Jaarcongres 2018
Direct aansluitend op deze workshop volgt op donderdag 29 en vrijdag 30 november het sportwetenschappelijk jaarcongres, waarvoor nog toegangsbewijzen beschikbaar zijn.

Wij hopen op veel aanmeldingen en jullie allen te zien op woensdag 28 november, het beloofd een leerzame avond te worden!

Namens de werkgroep Sportradiologie, Juniorkamer VSG en SBOS.

  • Dr. F. (Fred) Hartgens, sportarts
  • Prof. M. (Mario) Maas, radioloog
  • Dr. D. (Daan) van de Pol, AIOS Sportgeneeskunde
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren