Sprekers

 

Wouter Hart

Oprichter en adviseur bij Verdraaide organisaties. Vanuit zijn creatieve, niet bedrijfskundige achtergrond onderzoekt hij de patronen onder het huidige organisatiedenken en hoe met minder beheerbaarheid veel betere prestaties kunnen worden gerealiseerd. Daarover geeft hij lezingen, workshops en trainingen. Samen met Harry Sonnenschein schreef hij Leiders van vandaag - Lessen voor morgendat in 2009 genomineerd werd als Managementboek van het jaar. Eind 2012 verscheen ‘Verdraaide Organisaties’, dat hij schreef in samenwerking met Marius Buiting en waarvan inmiddels al 60.000 exemplaren over de toonbank gingen. In 2017 verscheen zijn nieuwe boek 'Anders Vasthouden"

Gabriël Anthonio

Prof. dr. Gabriël Anthonio is bestuurder in de geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), hoogleraar op het gebied van Leiderschap en Organisaties aan de Rijksuniversiteit Groningen en Lector aan de NHL-Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Vaker is het hem gelukt een organisatie vanuit een diepe crisis weer op de rit en tot bloei te krijgen. Gabriël weet theorie, werk- en levenservaring op inspirerende wijze aan elkaar te verbinden. Hij behoort tot een van de hoogst gewaardeerde sprekers op het gebied van leiderschap en veranderingen. Hij spreekt niet alleen het verstand aan, maar bovenal het hart. 

 

Bart Bakker

Bart werkt als onafhankelijk wijk regisseur en projectleider in Proeftuin Ruwaard. Het is zijn ambitie de kanteling in de zorg voor zowel gemeente als instellingen zo in te richten dat de burger daadwerkelijk centraal staat. Bart haalt zijn passie uit het vergroten van eigenaarschap bij klant / burger, medewerkers en teams. Gebiedsgerichte, integrale samenwerking en bekostiging van wonen, welzijn en zorg en de actieve betrokkenheid van wijkbewoners vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en leefwereld vormen een hefboom voor een gezamenlijke ambitie; het vergroten van de leefbaarheid in de wijk de Ruwaard. De kern van de Proeftuin Ruwaard is, om op basis van -goed gekozen- experimenten, te leren op diverse niveaus: persoonlijk (zowel bewoners als professionals), binnen de afzonderlijke organisaties, en het gehele systeem (alle deelnemers in de proeftuin samen).

Stijn van Kreij

Stijn van Kreij onderzoekt veranderende intermenselijke verhoudingen tussen professionals en klanten/cliënten/burgers, en tussen organisaties en hun omgeving. Daarbij combineert hij zijn ervaringen als innovatiemanager in de langdurige zorg met zijn achtergrond als songwriter. Hij verbindt ratio met emotie door de sociale impact van verandering inzichtelijk te maken via visualisaties en anekdotes uit de praktijk. Hij mixt verhalen met muziek om zijn visie te illustreren. Beluister hier het mini-album Microsongs.

 

 
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren