Dialoogsessie:
werkgevers en jongeren over de maatschappelijke diensttijd
17 januari 2019

Hartelijk welkom op de website van de dialoogsessie: werkgevers en jongeren over de maatschappelijke diensttijd (MDT) op donderdag 17 januari 2019 in Utrecht. Op deze website staat alle informatie over MDT, de dialoogsessie en kunt u zich aanmelden.

Het kernteam MDT en de werkgeversvereniging AWVN organiseren een dialoogsessie waar jongeren en werkgevers met elkaar in gesprek gaan over de mogelijkheden en verwachtingen rondom MDT. We hebben uw inzicht en input nodig bij de invulling van het plan en hopelijk kunt u deze donderdagmiddag van 15:00 uur tot 18:30 uur aanschuiven en meedenken of zelfs al ideeën delen over de invulling van MDT.

Werkgevers met en zonder winstoogmerk zijn van harte welkom. De enige voorwaarde is dat uw bedrijf een MVO-doelstelling heeft, omdat de jongeren binnen een maatschappelijke functie aan de slag gaan. De bijeenkomst vindt plaats in het Stadskasteel Oudean in Utrecht.

We hopen dat we op uw expertise mogen rekenen en kijken uit naar uw komst op donderdag 17 januari 2019!

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren