14 maart 2019

10:15 - 11:00

Ontvangst met koffie, thee en wat lekkers

11:00 - 11:10

Welkom door Maritiem Nederland hoofdredacteur Jan Spoelstra

11:10 - 11:40

Baggeren en windturbines installeren met LNG als brandstof

Keynote Jan Gabriël, hoofd Construction and Conversion Department bij DEME

Wanneer je offshore windturbines installeert of waterbouwprojecten tegen zeespiegelstijging uitvoert, moet je dat volgens DEME ook op de meest schone manier doen. Eén manier is schepen uitrusten met dual fuel motoren, die ook op LNG (vloeibaar aardgas) kunnen draaien. Jan Gabriël laat zien hoe de transitie van de vloot richting LNG als brandstof verloopt en welke uitdagingen het Belgische bagger- en offshorebedrijf tegenkomt.

11:40 - 12:10

Ultra lage emissies, met conventionele of hernieuwbare brandstof

Keynote Michel Deruyck, fual coordinator Jan de Nul Group

Terwijl een toenemend aantal reders vanuit een klimaatperspectief inzet op varen op LNG, kiest Jan De Nul Group voor een andere koers. Het baggerbedrijf laat vijf (ultra) lage-emissieschepen bouwen. De nieuwe sleephopperzuigers beschikken over een ingenieus filtersysteem om toxische substanties uit de uitlaatgassen te elimineren. Volgens Michel biedt beproefde technologie uit de automotive en heavy duty sector uitstekende mogelijkheden om met zeer lage emissies te varen.

12:10 - 12:30

Discussie

Jan Gabriël en Michel Deruyck gaan met elkaar en de bezoekers de discussie aan.

12:30 - 12:45

Een transparante sector is een aantrekkelijke sector

Kelly Ruigrok, founder Nationaal Duurzaamheid instituut

Mensen van buiten de maritieme sector zien deze vaak als vervuilend, incidenten met lekkende stookolie worden onthouden en de offshore industrie wordt soms gezien als een sector die niets anders doet dan de laatste restjes olie uit de aardbodem peuteren. Volgens Kelly Ruigrok kan en moet dat veranderen. De weg daarnaartoe is transparantie over je processen. Laat zien hoe zuinig en efficiënt en schoon je schepen varen in vergelijking met een nulmeting uit het verleden. Communiceer je prestaties publiekelijk; onbekend maakt onbemind. Kelly presenteert diverse tools om het imago van de sector uiteindelijk te verbeteren.
 

12:45 - 13:30

Lunch
 

13:30 - 15:00

2 Parallelsessies met meerdere presentaties.
LET OP: u kunt één van deze parallelsessies bijwonen. Geef uw keuze aan op het aanmeldformulier. U kunt kiezen uit:

Sessie 1: Emissieloze schepen: de stip op de horizon voor de Nederlandse scheepsbouw

13.30 - 13.40 Inleiding

13.40 - 14.00: Wat kan er met accu's in maritieme toepassingen?
Walter van der Pennen, Business development manager EST-Floattech

Tijdens MET 2019 zal Walter van der Pennen een doorgerekende case van een volledig elektrisch schip presenteren, om vervolgens een overzicht te geven van wat er momenteel mogelijk is met accutechnologie in maritieme toepassingen. Vorig jaar liet Van  der Pennen zien hoe de veerdienst naar Ameland elektrisch zou kunnen, dit jaar volgt een nieuw uitgewerkt voorbeeld.

14.00 - 14.20: Binnenvaartschip zonder emissies
Peter Paul van Voorst tot Voorst, oprichter Skoon en Patrick Hut, Binnenvaartondernemer The Blue World

Vanaf de zomer 2016 vaart het binnenvaartschip Borelli dieselelektrisch tussen Hengelo en Rotterdam. Maar onlangs besloot Patrick Hut dat hij de gensets net zo goed kan vervangen door batterijen in een twintigvoetscontainer, door een Skoon Box aan dek te zetten. Samen met Peter Paul van Voorst tot Voorst laat hij een prachtig voorbeeld zien van hoe de binnenvaart zonder emissies zou kunnen varen.

14.20 - 14.40: Zero emissie OV over water
Bastiaan Vink, Design & Proposal Engineer Ferries bij Damen Shipyards

Zero emissie OV over water heeft de toekomst. In opdracht van Arriva bouwt Damen onder andere zeven elektrische ferries voor de stad Kopenhagen. Naast de ferries levert en installeert Damen hier ook de laadinfrastructuur, dit kan je niet meer los zien van elkaar! Kan dit ook op hoge snelheid zoals bijvoorbeeld de waterbus Dordrecht-Rotterdam?
 

14.40 - 15.00 uur: De grootste kraanschepen: elektrisch en op LNG
Vincent Doedée, adviseur duurzaamheid, Heerema Marine Contractors

De grootste kraanschepen van de wereld, draaiende op 100% groene stroom zonder emissies. Het kan. Eneco, het Havenbedrijf Rotterdam en Heerema zijn bezig met het creëren van een 20MW walstroom aansluiting in het Calandkanaal. Wanneer deze aansluiting gerealiseerd is, zijn de bespaarde emissies in dezelfde ordegrootte als de milieuzone van Rotterdam en biedt het nog ruimte voor de vergroening van overige scheepvaart. Vincent Doedée licht de plannen toe, en zal tevens het grootste kraanschip ter wereld dat buitengaats op LNG vaart belichten.

Sessie 2: Future challenges in Offshore Wind

13.30 - 13.40 Inleiding

13.40 - 14.00: Is de offshore klaar voor de volgende generatie offshore windturbines?
Rob Kuilboer, Director Sales van Siemens Gamesa Renewable Energy B.V.

Wat betekent de continue schaalvergroting van offshore windturbines voor de offshore industrie die de turbines uiteindelijk moet installeren? Molenaar belicht de meest efficiënte offshore windturbines van dit moment en geeft inzicht in de offshore windturbines van de toekomst. Discussieer mee over de vraag of onze offshore industrie klaar is om steeds grotere  en efficiëntere windturbines te plaatsen om zo een substantiële bijdrage te leveren aan de energietransitie. 

14.00 - 14.20: Offshore wind fundaties: Fascinerende technologie
Vincent Koster, Engineering Manager bij Boskalis

De offshore wind sector wordt de afgelopen tien jaar gekenschetst door grote veranderingen. Vincent Koster vindt het een gegeven dat monopiles steeds zwaarder worden, of jackets in steeds dieper water komen te staan en dat fundaties in steeds moeilijkere grond geïnstalleerd worden. Daardoor is hij gefascineerd door de steeds veranderende installatiemethodes, technieken en schepen die daarbij komen kijken. Koster geeft een overzicht over de verschillende installatiemethoden voor fundaties van offshore wind turbines – en het materieel en de techniek die daar bij komt kijken.

14.20 - 14.40: De dynamische
offshore wind sector

Edwin van de Brug Regional manager Van Oord

Alleen door continu te investeren in materieel, mensen en installatiemethoden, blijf je volgens Edwin van de Brug concurrerend in de turbulente offshore wind markt en ben je als offshore bedrijf in staat om de continue schaalvergroting bij te benen. In 2006 installeerde Van Oord fundaties voor offshore windturbines van 320 ton. Inmiddels rekenen de ingenieurs van Van Oord aan monopiles van 2.000 ton, waar de grootste windturbines van meer dan 10 MW op geplaatst moeten worden. Hoe blijf je succesvol? Waar ligt de grens? En wat zijn volgens Van Oord de grootst mogelijke windturbines die we in de loop van de jaren 20 kunnen bouwen?

14.40 - 15.00: Uitdagingen voor specialistische zware equipment
Tijmen Gombert, Sales Manager bij Temporary Work Design

In deze sessie gaan we in op de equipment die nodig is om steeds grotere offshore windturbines te installeren. Denk aan een gripper die een monopile van 2.000 ton moet kunnen vasthouden en binnen tolerantie moet installeren. Of de tijdelijke ondersteuningen aan dek om het transport van zoveel mogelijk  steeds zwaardere en grotere windmolenonderdelen in één keer veilig te laten plaatsvinden. Of templates om nauwkeurig jacket-fundaties te heien. Niets spreekt voor zich en alles is groot als het gaat om offshore wind installatie. 
 

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:45

Vier cases : Energietransitie in de Nederlandse zeehavens

Met:
Cas König, CEO Groningen Seaports

Hoe gaan we een kolencentrale voorzien van biomassa? En kunnen we de CO2 uitstoot afvangen en inzetten als grondstof voor de chemische industrie?

Maarten den Dekker, Projectleider duurzame transitie, North Sea Port
De uitstoot van een hoogoven kan als grondstof voor de chemische industrie dienen.

Job van der Kroft, Commercial Manager Energy,Port of Amsterdam
Uitvoering van de Amsterdamse kolenstrategie - een traject samen met de klant?

Nico van Dooren, Directeur Energie en Industrie, Havenbedrijf Rotterdam
Op weg naar elektrische binnenvaart. Havenbedrijf Rotterdam faciliteert een overslag terrein voor accu's in twintigvoetscontainers.

Aansluitend paneldiscussie
 

16:45 - 18:30

Netwerkborrel

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren