Basis cleanroom opleiding

 

Deze dag geeft een heel algemene inleiding tot de basisbegrippen van een cleanroom. Er wordt toegelicht wat een cleanroom is,

het doel en werking ervan en welk gedrag er verwacht wordt van de operatoren. Er wordt een globaal overzicht gegeven van de

cleanroommarkt met de verschillende specifieke eisen per markt. De wettelijke eisen rond productie van geneesmiddelen komt

aan bod en de veiligheidsmaatregelen die genomen worden om contaminatie buiten de cleanroom te houden. Er wordt eveneens

aandacht gegeven aan de aangepaste kledij van de operatoren en hoe de cleanroom moet schoon gehouden worden.

De specifieke cleanroom terminologie wordt  eveneens toegelicht.

Na deze dag hebben de deelnemers een breed beeld van wat het inhoud te werken in een cleanroom.

 

Cursusinhoud:

- Definitie

- Werking van de cleanroom

- Verschillende cleanroomomgevingen zoals LAF, Isolator, Rabs

- Toepassingen

- Reglementering

- Cleanroom materialen

- Gedrag

- Kledij

- Schoonmaak en desinfectie

- ESD en statische elektriciteit

Gewenste vooropleiding:

Geen

 

 

Lesgever: Linda Vereycken

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren