15 november 2018

12:30 - 13:00

Inloop

13:00 - 13:45

Presentatie dashboards door Cynthia Dekker en Tamara Bakker van Rotterdam Festivals
Het aanbod van de cultuurplaninstellingen en hun publieksbereik worden gepresenteerd aan de hand van een aantal dashboards. Deze inzichten bieden een basis voor het gezamenlijke gesprek en geven de aanwezige culturele instellingen en festivals daarnaast concrete handvatten voor een breder publieksbereik.

13:45 - 14:30

Presentatie kwalitatief onderzoek
Onderzoeksbureau Labyrinth deelt de uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek naar de non-attenders. Waarom stappen bepaalde doelgroepen niet over de drempel van de cultuurinstellingen? Hoe kunnen instellingen beter aansluiten bij hun wensen en behoeften?

14:30 - 15:00

Pauze

15:00 - 16:15

Deelsessies
Deelsessie 1 – Vertaalslag naar de eigen praktijk: de non-attenders beter bereiken
Pim Halkes, senior adviseur customer engagement bij Smart Connections, vertelt hoe u resultaten uit klantonderzoek vertaalt naar een succesvolle marketingstrategie. Met aansprekende voorbeelden uit de praktijk laat hij zien hoe wij met het customer journey-model gewenste doelgroepen beter kunnen begrijpen en bereiken. Het kwalitatieve onderzoek van Labyrinth wordt gebruikt om gezamenlijk nieuwe ideeën te ontwikkelen.

Deelsessie 2 – Eerste start gezamenlijk gesprek
Ruud Visschedijk, voorzitter van de Werkgroep Publieksbereik, verkent de eerste, voorlopige onderzoeksresultaten van het publieksbereik van de Rotterdamse culturele instellingen. Is er genoeg aanbod voor iedere Rotterdammer, of ontbreekt er nog iets? Welke instellingen kunnen hier eventueel op inspringen? En hoe nemen we drempels bij (potentieel) publiek weg? En wat moeten we doen om meer gezinnen uit Prins Alexander naar onze instellingen te krijgen? Let op! Deze sessie is alleen bestemd voor directeuren.

Deelsessie 3 – Aan tafel met de non-attenders
Ga in gesprek met de doelgroepen die cultuur als ongebruikelijk zien en leer meer over hun voorkeuren. Hoe kiezen zij hun culturele activiteiten? Wat zijn hun motieven en drempels? Stel uw vragen direct aan mensen uit de doelgroep. Let op! Maximaal twaalf deelnemers, die vooraf concrete vragen dienen door te geven.

16:15 - 17:00

Presentatie Rotterdampas
Is de Rotterdampas een geschikt instrument om drempels bij non-attenders te slechten? We duiken dieper in de data en analyseren welke groepen gebruikmaken van de pas, aan welke activiteiten ze deelnemen en hoe frequent ze dit doen. Opvallende conclusies worden deze middag gedeeld.

17:00

Borrel

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren