{{deelnemer-aanhef}},

 

Op dinsdag 11 december a.s. organiseert de WDTM een Algemene Ledenvergadering (ALV), gevolgd door een netwerkbijeenkomst bij  

Down Under te Nieuwegein

De ontvangst is vanaf 13.30 uur en de ALV begint om 14.00 uur. U bent van harte welkom!

 

Zoals u mogelijk heeft gemerkt, is er de afgelopen periode weer veel gebeurd en staan we klaar voor een nieuw bruisend WDTM-jaar in 2019. We hebben onze leden keihard nodig om de WDTM verder uit te bouwen en te ontwikkelen. Wij rekenen dus op uw komst!

 

Het eerste gedeelte van de ALV (14.00 - 14.45 uur) is alleen toegankelijk voor WDTM-leden. 

Agenda besloten deel ALV

13.30-14.00 uur                Ontvangst         

14.00-14.05 uur                Opening en welkom door de voorzitter

14.05-14.15 uur                Organisatorische veranderingen

14.15-14.30 uur                Begroting 2019

14.30-14.45 uur                Wat verder ter tafel komt

 

Agenda openbaar deel ALV

14.45-15.00 uur                Pauze en Inloop

15.00-15.15 uur                Nieuws en nieuwe leden

15.15-15.30 uur                WDTM Ketenkeurmerk ontwikkelingen

 

Netwerkbijeenkomst over Internet of Things (IoT) in de Zorg

Marit Peters en Mark Jenniskens, Chief Innovation Officers, StrICT Consultancy

IoT in de Zorg: een terugblik op de MooC (online training)

die StrICT en WDTM hebben georganiseerd. Zij bespreken bijzonder commentaar van de deelnemers en vatten de conclusies samen.    

 

Michel Timp, Chief Healthcare Transformation Officer Huawei

Safe, smart & Healthy City: Een nieuwe balans tussen Gezondheidszorg, Gezondheid en Urbanisatie

De relatie tussen de overheid en haar burgers verandert onder invloed van de verstedelijking. In dit kader zijn Smart City oplossingen nodig om de balans tussen de gemeenschap, het milieu en de economie in een gezond evenwicht te brengen. Huawei gebruikt IoT-technologie om verschillende sensoren en slimme devices met haar SmartCity platform te verbinden. Aggregatie van de sensordata afkomstig uit persoonlijke-, Smart Home-, Smart District en Smart City omgevingen is hierbij even belangrijk als het beschikbaar stellen van deze informatie voor valorisatie. Hierdoor verkrijgen de burgers, de overheid en de zorgprofessionals de mogelijkheid om de gezondheidsomgeving te monitoren, te onderhouden en te managen.

 

Mirjam Cuper en Casper van Heck zijn werkzaam als consultant/data scientist bij Data & Analytics binnen KPN ICT Consulting

IoT: de toekomst van de zorg?

Wat is IoT? Wat is de toegevoegde waar van IoT in de zorg? En zijn er al initiatieven in ontwikkeling?
Mirjam is hiervoor enkele jaren werkzaam geweest als data analist en adviseur informatievoorziening binnen het Erasmus Medisch Centrum, en Casper heeft als promovendus gewerkt en als universitair docent enkele vakken in de neuroscience en data science gegeven. Zij richten zich momenteel op het formeren van een gespecialiseerd team van zorgprofessionals dat zich volledig gaat richten op data-gedreven oplossingen in de zorgsector.

 

Bart Lelij, director business development SWYCS 

Toepassing van IoT in de zorgpraktijk

In de zorgwoning van de toekomst zijn bewoners 'connected'. Dat beektn verbonden met elkaar, met hun (mantel)zorgers en met de apparaten in het huis. SWYCS levert vandaag al het IoT-platform van de toekomst dat mensen apparaten en serviceproviders met elkaar verbindt. Bart geeft voorbeelden van concrete toepassingen van IoT in de zorg. 

  

17.10 -17.15 uur             Afsluiting

17.15 -18.15 uur             Borrel en hapjes

 

Zoals gebruikelijk sluiten we de bijeenkomst af met een borrel en hapjes. 

We kijken uit naar een constructieve en boeiende bijeenkomst! 

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur

Tonko Wedda


  

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren