14 januari 2019

19:30 - 21:30

1.  De vrije wil als gegeven en als probleem (14 jan)

19:30 - 21:30

Ruimte voor vrijheid
 

Dr. Gerard Bodifée
astrofysicus, journalist en schrijver, Lummel (B)


Ma 14, 21 en 28 jan, 4 en 11 feb  – 19.30 tot 21.30 UUR
Karl Dittrichzaal, Studenten Service Centrum, Bonnefantenstraat 2


Hoe vrij zijn wij? Dragen wij de verantwoordelijkheid voor onze handelingen? Nee, antwoordde de klassieke fysica, alles wat gebeurt ligt onontkoombaar vast want de natuur wordt door wetten geregeerd en de mens is een deel van de natuur. De vrije wil is een illusie. Maar hoe zeker is dat? Het menselijk brein is een fysisch systeem, maar ook een orgaan dat bewuste keuzen maakt, vaak met een morele betekenis. Kan een daad een morele daad zijn als ze niet in vrijheid gekozen en gesteld werd? Hoe kunnen fysische wetmatigheid en morele verantwoordelijk­heid samengaan?

In deze reeks wordt het probleem van de vrije wil vanuit de fysica en de filosofie beschouwd en is er vooral aandacht voor Spinoza en Kant, die vanuit heel verschillende visies hun licht op de kwestie wierpen. De moderne wetenschap ziet mogelijkheden voor het bestaan van enige vrijheid binnen complexe systemen. De nachtmerrie van het fysisch determinisme lijkt ten einde. De mens herontdekt de vrijheid die hij altijd ervaren heeft maar, uit angst of twijfel, ook altijd in vraag gesteld heeft.


De afzonderlijke colleges 
1.  De vrije wil als gegeven en als probleem (14 jan)
2. De goede God en de kwestie van het kwaad (21 jan)
3. De sterrenhemel boven mij en de morele wet in mij (28 jan)
4. De hypochonder en de optimist (4 feb)
5. Vrijheid van binnenuit (11 feb)


Kosten hele reeks
Studenten UM €10
Medewerkers UM en studenten andere instellingen €25
Overigen €50

 

 

21 januari 2019

19:30 - 21:30

2. De goede God en de kwestie van het kwaad (21 jan)

28 januari 2019

19:30 - 21:30

3. De sterrenhemel boven mij en de morele wet in mij (28 jan)

04 februari 2019

19:30 - 21:30

4. De hypochonder en de optimist (4 feb)

11 februari 2019

19:30 - 21:30

5. Vrijheid van binnenuit (11 feb)