Disclaimer

Maastricht University gaat vertrouwelijk met jouw contactgegevens om, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Jouw gegevens worden gebruikt voor het toesturen van informatie omtrent het evenement waarvoor jij je met dit formulier aanmeldt en – indien door jou aangegeven – ook voor het toesturen van informatie over andere voorlichtingsactiviteiten. Bovendien worden je gegevens gebruikt voor interne analyses t.b.v. het verbeteren van onze informatievoorziening naar aankomende studenten. Jouw gegevens worden 1 jaar na het verstrijken van je verwachte startdatum verwijderd uit onze systemen, tenzij jij je aanmeldt bij de Maastricht University, dan komen jouw gegevens in onze studentendatabase te staan. Maastricht University zal jouw gegevens niet aan derde partijen verstrekken zonder daarvoor vooraf uitdrukkelijk toestemming te vragen. Mocht je vragen hebben over deze aanmeldprocedure, dan kun je contact opnemen met: info-scholen@maastrichtuniversity.nl

Mocht je vragen hebben over het verwerken van jouw persoonsgegevens door Maastricht University dan kun je contact opnemen met: privacy@maastrichtuniversity.nl