aanmelder.nl, eenvoudig evenementen organiseren

Bijeenkomst Centrale triage/Zorgcoördinatie voor leden van InEen, LHV, VPHuisartsen en AZN

Datum:                18 december 2018

Tijdstip:               15.30 uur – 17.30 uur

Locatie:                Domus Medica, Mercatorlaan 1200, Utrecht

 

 Aanleiding

De laatste jaren is de druk op de spoedzorg toegenomen. Dat heeft enerzijds te maken met maatschappelijke en demografische ontwikkelingen en anderzijds met krapte op de arbeidsmarkt. In alle domeinen wordt een grotere werkdruk ervaren die leidt tot een grotere behoefte om regionaal de samenwerking op te zoeken tussen met name huisartsenzorg, ambulancezorg, SEH, VVT en GGz. Vooral het inrichten van een gezamenlijk loket heeft de aandacht. Er lopen al diverse kleinschalige projecten om vorm te geven aan gezamenlijke triage en coördinatie van de spoedzorg. De koepels LHV/InEen/VPH en AZN nemen het initiatief om een bijeenkomst te organiseren voor alle regionale partijen die geïnteresseerd zijn in het (verder) vormgeven in hun regio van centrale triage/zorgcoördinatie.

Doel

Het doel van de bijeenkomst is om de aanwezigen te informeren over de laatste ontwikkelingen rondom centrale triage/zorgcoördinatie, om een platform te bieden voor uitwisseling van ervaringen en om gezamenlijk te verkennen wat we kunnen doen om tot opschaling te komen van de huidige lokale initiatieven.

 Doelgroep

In eerste instantie worden de achterbannen van de vier koepels (LHV, InEen, VPHuisartsen, AZN) uitgenodigd om deel te nemen. We willen graag stimuleren dat zowel een regionale huisartsenorganisatie of huisartsenpost (HAP) als een regionale ambulancedienst (RAV) samen aanwezig is bij de bijeenkomst. Dat biedt meer mogelijkheden om na de bijeenkomst daadwerkelijk of verder aan de slag te gaan. Mocht er belangstelling zijn uit andere koepels of hun leden, dan zijn zij ook welkom.

 

Programma
De bijeenkomst wordt geleid door Jeroen van der Noorda, projectleider InEen/LHV/VPH project “Werkdruk in de ANW”

 

15.30 uur  Opening en korte kennismaking                      


15.45 uur   Laatste ontwikkelingen op gebied                  
                    van Centrale Triage en Zorgcoördinatie

                    Toelichting
 programmamanagers
                InEen en AZ
                                                                           
                                            16.15 uur    Delen van ervaringen: wat gaat goed,       
                     wat zijn knelpunten? Toekomst?                                                                             

16.45 uur    Wat hebben de regio’s nodig om tot         
                     opschaling te komen? Wat kunnen de
                     koepels daarin betekenen?         


17.30 uur    Rondvraag, vervolg                                        
                      en afsluiting             

                                                                                

barcode scannen
 barcode scannen