Plenaire lezingen

Sportvoeten in de praktijk
sprekers: Toos Mennen & Ingrid Janssen

In deze multidisciplinaire sessie leert u over het behandelen van sportvoeten in de dagelijkse praktijk. Wat vraagt dit van u als voetzorgprofessional en op welke manier kunnen we het beste samenwerken? U krijgt praktische tips die u direct kunt toepassen in de praktijk.
  

Schoenen en hun sport
spreker: Jos Gerner en Joop Creemers

Iedere sport heeft z’n eigen schoenen met specifieke eigenschappen. In deze presentatie leert u over deze eigenschappen en trends binnen verschillende type wandelschoenen, sportschoenen voor balsporten en hardloopschoenen. Na deze presentatie bent u in staat om nog beter aan uw cliënten uit te leggen waarom het zo belangrijk is om de juiste sportschoen voor een bepaalde sport te dragen.

 

Sporttraumatologie
spreker: Gino Kerkhoffs

Bij veel sporten bestaat er een grote kans dat de sporter ‘door de enkel gaat’. In deze presentatie wordt dieper ingegaan op het diagnosticeren en behandelen van een ‘inversietrauma’ en hoe voetprofessionals kunnen bijdragen aan preventie hiervan.

 

Parallelsessie A (keuze uit de volgende lezingen):

Gangbeeld- en bewegingsanalyse bij sporters
spreker: Saskia de Waal

Voetzorgprofessionals zijn getraind om het gangbeeld van cliënten te beoordelen. Bij sporten is echter sprake van een specifieke belasting. In deze presentatie wordt op praktische wijze ingegaan op de zin, maar ook de onzin, van specifieke gang- en bewegingsanalyse bij verschillende soorten sporten. Hierbij zal ook aandacht zijn voor het gebruik van techniek, zoals drukmeetplaat, loopband, camera’s e.d..

Sportklachten bij kinderen
spreker: Lars Fuit

Veel kinderen ontwikkelen klachten tijdens het sporten en moeten daardoor (tijdelijk) de sport staken. In deze presentatie leert u over de specifieke blessures bij kinderen en hoe we er samen voor kunnen zorgen dat kinderen met blessures hun sport kunnen hervatten.

Voetbal als specialisatie en de rol van kunstgras
spreker: Jurgen Nijenhuis

Hoe ziet het behandelen van profvoetballers eruit en wat vraagt dit van de voetzorgprofessional? In deze presentatie wordt hier dieper op ingegaan en krijgt u antwoord op de vraag waarom (prof)voetballers liever niet op kunstgras spelen.

Dans als superspecialisatie
spreker: Helen de Vries

Dansen vraagt een enorme belasting van de voeten en veel dansers hebben voetproblemen. In deze presentatie leert u over de (on)mogelijkheden in het behandelen van dansers en hoe belangrijk het is om uzelf als voetzorgprofessional te kunnen verplaatsen in de sporter.

 

Parallelsessie B (keuze uit de volgende lezingen):

De mindset van de topsporter
spreker: Gerard Nijboer

Topsporter word je niet zomaar. Om de top te bereiken moeten grote offers gebracht worden. In deze presentatie leert u over de innerlijke ‘strijd’ die iedere topsporter in z’n carrière doormaakt en hoe topsporters hiermee omgaan. 

Schaatsen als superspecialisatie
spreker: Stein Exterkate

Schaatsers leggen enorme afstanden af op hun schaatsschoenen. Het is dan ook van essentieel belang dat deze harde schoenen als gegoten zitten. In deze presentatie wordt dieper ingegaan hoe schaatsschoenen worden aangemeten om een perfecte pasvorm te krijgen.

Voetbal als specialisatie en de rol van kunstgras
spreker: Jurgen  Nijenhuis

Hoe ziet het behandelen van profvoetballers eruit en wat vraagt dit van de voetzorgprofessional? In deze presentatie wordt hier dieper op ingegaan en krijgt u antwoord op de vraag waarom (prof)voetballers liever niet op kunstgras spelen.

Gangbeeld- en bewegingsanalyse bij sporters
spreker: Saskia de Waal

Voetzorgprofessionals zijn getraind om het gangbeeld van cliënten te beoordelen. Bij sporten is echter sprake van een specifieke belasting. In deze presentatie wordt op praktische wijze ingegaan op de zin, maar ook de onzin, van specifieke gang- en bewegingsanalyse bij verschillende soorten sporten. Hierbij zal ook aandacht zijn voor het gebruik van techniek, zoals drukmeetplaat, loopband, camera’s e.d..

 

Parallelsessie C (keuze uit de volgende lezingen):

Nieuwe technieken in de branche
spreker: Stein Exterkate

Sporters verwachten dat zij behandeld worden door middel van nieuwe en innovatieve technieken. Maar hoe ver staat het met het gebruik van sensoren, 3d-printen en big data in de dagelijkse praktijk. In deze presentatie leert u dat deze technieken al vaker toegepast worden dan u misschien had verwacht.  

De mindset van de topsporter
spreker: Gerard Nijboer

Topsporter word je niet zomaar. Om de top te bereiken moeten grote offers gebracht worden. In deze presentatie leert u over de innerlijke ‘strijd’ die iedere topsporter in z’n carrière doormaakt en hoe topsporters hiermee omgaan. 

Oefentherapie (voetentraining) bij sporters
spreker: Ralph Hermanns

Veel lichamelijke klachten verdwijnen door het doen van oefeningen. Bij voetklachten lijken we het effect van oefentherapie te onderschatten en vaker te kiezen voor een passieve behandeling. In deze presentatie wordt aan de hand van veel voorkomende diagnoses dieper ingegaan op het toepassen van oefentherapie bij sporters.

Shin splints, wat zegt de wetenschap?
spreker: Marinus Winters

In deze presentatie wordt u meegenomen in de actuele stand van de wetenschap bij (het diagnosticeren van) shin splints, ook wel mediaal tibiaal stress syndroom genoemd. Aan de hand van casussen wordt dieper ingegaan op de verschillen tussen het behandelen van recreatieve sporters en topsporters.

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren