17 september 2019

00:00

Deze collegereeks wordt zowel in het voorjaar als in het najaar gegeven.

Voorjaar: 13 mei, 20 mei, 3 juni, 13 juni, 17 juni en 24 juni.

Najaar: 17 september, 24 september, 1 oktober, 8 oktober, 29 oktober en 5 november.

15:30 - 16:00

Ontvangst

16:00 - 17:30

College 1: Planning & Forecasting

Gedurende de laatste jaren hebben veel bedrijven S&OP processen en systemen geïmplementeerd, om echt effectief te worden is ook aandacht voor de menselijk kant belangrijk.

Tijdens de masterclass wordt niet alleen aandacht gegeven aan de S&OP fundamentals zoals het inrichten van het proces en het implementeren van systemen maar wordt nadrukkelijk gekeken naar de organisatorische aspecten zoals de rol van de planner, het vergroten van de meeting effectiviteit, het betrekken van sales en het voorkomen van ‘spelletje spelen’.

S&OP & the human factor

 • Hoe richt je een S&OP proces in?
 • Welke organisatorische aspecten spelen een rol?
 • Welke rol heeft de planner en sales in het geheel?

door Freek Aertsen

17:30 - 18:00

Diner

18:00 - 19:00

Vervolg college

24 september 2019

15:30 - 16:00

Ontvangst

16:00 - 17:30

College 2: Big Data & Supply Chain Innovation

Het managen van supply chains wordt meer en meer een uitdaging, vooral met alle moderne technologieën en de hedendaagse trends. De 24-uurs economie, snelle levering van goederen aan uw huis, op maat gemaakte producten willen hebben en natuurlijk de focus op duurzaamheid zijn een paar van deze trends. Jos van Hillegersberg introduceert tijdens dit college een aantal concrete handvatten hoe u uw supply chain kunt innoveren met de IT technieken die voorhanden zijn.

Supply chain verbeteren met innovatie

 • Welke impact heeft technologie zoals Big Data en Internet of Things op de supply chain?
 • Hoe kan de huidige informatie- en communicatietechnologie (ICT) supply chains efficiënter maken?
 • Hoe kunt u duurzame supply chain innovaties implementeren?

door Jos van Hilligersberg

17:30 - 18:00

Diner

18:00 - 19:00

Vervolg college

01 oktober 2019

15:30 - 16:00

Ontvangst

16:00 - 17:30

College 3: Inkoop & Logistiek

De huidige concurrentiestrijd gaat niet meer tussen individuele bedrijven, maar wordt gestreden tussen geïntegreerde toeleveringsketens. Om dit te kunnen doen, moeten de van oudsher op product en prijs gerichte relaties omgevormd worden tot op resources en rendement gerichte relaties. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Waardegericht diensten inkopen is niet alleen maar een kwestie van een goede specificatie schrijven, de juiste leverancier selecteren, scherpe contracten onderhandelen en de concrete samenwerking vormgeven. We zijn gewend om te spreken over klantwaarde, maar hoe zit het eigenlijk met leverancierswaarde? Weten we welke zaken werkelijk van waarde zijn voor de leverancier? Hoe zetten we die kennis in tijdens het inkoopproces? Het invoeren van supply chain management kan ook slechts succesvol zijn als de onderneming in staat is haar inkoopkracht goed te mobiliseren. Professionalisering van de inkoopfunctie is daarvoor een voorwaarde. Het programma zal een sterk interactief karakter hebben en resulteren in tal van tips voor de praktijk.

Bouwen aan waardevolle ketenrelaties

 • Trends en ontwikkelingen in het inkooplandschap
 • Professionalisering van inkoop als voorwaarde voor ketensamenwerking
 • Implicaties van de logistieke grondvorm voor inkoop- en leveranciersstrategie

door Prof. dr. Frank Rozemeijer

17:30 - 18:00

Diner

18:00 - 19:00

Vervolg college

08 oktober 2019

15:30 - 16:00

Ontvangst

16:00 - 17:30

College 4: Lean Management

Lean moet je vooral leren door te doen, daarom kunt u tijdens dit college een bezoek brengen aan het Nyenrode Lean Instituut.

Visser zal tijdens dit college gebruik maken van veel illustratief materiaal. Zo zal hij een voorbeeld laten zien van een bedrijf dat met Lean een enorme stap voorwaarts heeft kunnen maken.

Lean door te doen

 • Klantenwaarde creëren maakt Lean tot een krachtig middel
 • Lean is veel meer dan een set tools
 • Bij Lean staat naast het verbeteren van het proces ook de medewerker centraal

door Hessel Visser

17:30 - 18:00

Diner

18:00 - 19:00

Vervolg college

29 oktober 2019

15:30 - 16:00

Ontvangst

16:00 - 17:30

College 5: Financieel Management

In de keten zijn grote bedrijven en leveranciers op elkaar aangewezen. Maar bij de powerplay om cash te vergaren worden de duimschroeven aangedraaid. Leveranciers worden daar niet blij van. Aanvankelijk geldt het recht van de sterkste. Al snel realiseren nogal wat ondernemingen zich dat dit recht vooral de relatie onder druk zet. In de keten ontstaat dan ook een andere dynamiek. Een dynamiek waarbij de fysieke en financiële keten naar elkaar toe bewegen: supply chain finance.

De financiele dynamiek in de keten

 • Hoe werkt supply chain finance? Welke kansen biedt deze alternatieve financiering?
 • En hoe laat je die mogelijkheden landen? Als afnemer en als leverancier?
 • Wat kan de rol zijn van de logistieke dienstverleners? De bankier van de keten?

Door Michiel Steeman

 

17:30 - 18:00

Diner

18:00 - 19:00

Vervolg college

05 november 2019

15:30 - 16:00

Ontvangst

16:00 - 17:30

College 6: Trends in Supply Chain Management

De vanzelfsprekende, vertrouwde logistiek in veel bedrijven past niet meer. We staan voor grote, wereldwijde veranderingen die de logistiek van vandaag in een keer ‘incourant’ maken.

Hoe maken we logistiek weer relevant?

 • Nieuwe verdienmodellen en interactie door toenemende connectiviteit, transparantie en digitalisering
 • De noodzaak van robuuste en circulaire supply chains door klimaatverandering, politieke instabiliteit en/of handelsoorlogen
 • De veranderingen van werken in logistiek door robotisering en automatisering
 • De noodzaak van stadslogistieke oplossingen voor betere leefbaarheid in megasteden

door Paul Grefen

17:30 - 18:00

Diner

18:00 - 19:00

Vervolg college

19:00 - 20:00

Uitreiking certificaten & Borrel