Jhr. dr. Walther Ploos van Amstel

College 1: Trends in Supply Chain Management

Walther Ploos van Amstel is sinds september 2014 lector Citylogistiek aan Hogeschool van Amsterdam (HVA). Daarvoor was hij hoogleraar logistiek aan de Nederlandse Defensie Academie in Breda en Den Helder van 2002 tot en met 2009. Hij was meer dan 25 jaar werkzaam als organisatie-adviseur op het gebied van logistiek, supply chain management en internationale distributie. Hij richt zich op logistieke procesinnovaties, samenwerking in logistieke ketens en netwerken, servicelogistiek, duurzame logistiek, ketenregie en zero emissie stadslogistiek. Op dit moment leidt hij onder meer een NWO (accelerator) programma ITSLOG. Dit project richt zich op gebruik van ITS voor stadslogistiek met praktijkpartners Ahold Delhaize, Peter Appel Transport en Simacan. Tevens leidt hij het Nederlandse deel van het ERANET SAILOR project over innovatie in last mile logistics en het RAAK MKB onderzoek naar de inzet van lichte elektrische voertuigen bij stadslogistiek. Verder neemt hij deel aan het JPI Urban CIVIC project over bouwlogistiek in Europese steden (Amsterdam, Brussel, Stockholm, Gothenburg en Wenen). Daarnaast is hij namens de HVA projectleider in het Dinalog TKI project 4C control tower toepassingen in bouwlogistiek. Ploos van Amstel is lid van de stuurgroep van de Green Deal Logistiek in de Bouw en de Green Deal Zero Emissie stadslogistiek en ambassadeur van de PraktijkProef Amsterdam (verkeersmanagement).

Paul Grefen

College 6: Big Data & Supply Chain Innovation

Paul Grefen is sinds 2003 hoogleraar in de School of Industrial Engineering aan de Technische Universeit Eindhoven. Hij was van 2006 tot 2014 voorzitter van de capaciteitsgroep Information Systems. Hij promoveerde in 1992 aan de Universiteit Twente op technologie voor parallelle database systemen. In 1994 was hij gastonderzoeker bij Stanford University (USA), in 2019 gastonderzoeker bij IBM Almaden Research Center (USA). Hij is betrokken geweest bij opzet, management en uitvoering van een lange lijst Europese en Nederlandse onderzoeksprojecten op het gebied van de toepassing van informatietechnologie in bedrijven in de financiele dienstverlening, logistiek, transport en de maakindustrie. Hij heeft een aantal boeken op zijn naam staan over workflow management, virtual enterprises, e-business, service-dominant business en architectuur van informatiesystemen. Hij is lid van de Executive Board van het European Supply Chain Forum. Zijn huidige onderzoeksinteresses zijn architectuurontwerp van geavanceerde bedrijfsinformatiesystemen, proces¬ondersteuning in bedrijfsnetwerken, dynamische collaboratieve bedrijfsmodellen en technische ondersteuning voor real-time bedrijfsvoering. In zijn onderzoek zoekt hij graag de grenzen op van het mogelijke op het snijvlak van informatietechnologie en bedrijfsstructuren.

Ir. Hessel Visser CPIM

College 5: Lean Management

Ir. Hessel Visser CPIM (1950) is auteur van de bestseller “Werken met logistiek”, waarvan meer dan 160.000 stuks zijn verkocht en het Basisboek Logistiek. Hij is na twee HTS-opleidingen afgestudeerd aan de Technische Universiteit te Delft bij de afdeling Werktuigbouwkunde, met de specialisatie Industriële Organisatie. Tevens is hij Certified in Production and Inventory Management bij APICS. Bij het Goldratt Institute werd de opleiding voor Academic Jonah gevolgd. Hij vervulde diverse managementfuncties bij vliegtuigbouwer Fokker en was logistiek manager bij instrumentenfabriek Enraf-Nonius in Delft. Visser werkte in deeltijd als docent aan de Hogeschool Rotterdam bij de opleiding Technische Bedrijfskunde. Vanaf 1989 werkt hij als zelfstandig consultant en houdt zich bezig met het verbeteren van operationele processen door middel van Kaizen, Lean, Six Sigma en TOC. Daarnaast gaf hij 15 jaar les aan de Nyenrode Business Universiteit in het vak Operations Management. Nu doceert hij bij het Mikrocentrum en aan de MBA-opleiding van het NCOI. Tevens is hij negen jaar bestuurslid geweest bij de Vereniging Logistiek Management (VLM). Ook is hij twaalf jaar redacteur geweest van het Handboek Logistiek en het tijdschrift Logistiek Actueel. www.hesselvisser.nl

Dr. Freek Aertsen

College 3: Planning & Forecasting

Freek Aertsen heeft Business Administration (specialisatie Supply Chain Management) gestudeerd aan Tilburg University (cum laude) waar hij ook zijn Ph.D. heeft behaald. Daarna ging hij werken voor Royal Philips Electronics waar hij verantwoordelijk was voor verschillende grote multisiteprojecten zoals forecasting en planning & control improvement. Als mede-oprichter en senior consultant van EyeOn voert hij projecten uit ter verbetering van forecasting en planning performance voor bedrijven zoals NokiaSiemens Networks, Alcatel-Lucent, Logitech, DSM, SuikerUnie, NXP, ASML, Damen Schelde Naval Shipbuilding en Philips. Dr. Aertsen heeft ruime ervaring in het ontwerpen en implementeren van planningsmodellen voor de supply chain in verschillende sectoren en landen. Hij heeft onlangs het initiatief genomen tot een kennisplatform voor bedrijven in de high-tech and electronics industrie. In dit netwerk delen supply chain executives van bedrijven als Motorola, Philips, Apple, Canon Europe, ASML, Dell, ST Microelectronics, Texas Instruments, Arrow en Flextronics hun ervaringen over trends en best practices op het gebied van forecasting en planning. Hij levert als faculteitslid aan TIAS een bijdrage aan verschillende programma's en heeft verschillende artikelen en (wit)boeken gepubliceerd.

Prof. dr. Frank Rozemeijer

College 4: Inkoop & Logistiek

Frank Rozemeijer is NEVI hoogleraar Purchasing & Supply Management aan de Universiteit van Maastricht. Zijn onderzoek naar supply chain collaboration, diensten inkopen, inkoopstrategie en creativiteit in co-innovatie teams is gepubliceerd in zowel academische als praktijk magazines. Daarnaast is hij ook co-auteur van verschillende boeken (bijvoorbeeld Revolution in Purchasing, 1996 en Developing Sourcing Capabilities, 2005). Naast zijn academische werk, heeft Frank een sterke internationale reputatie opgebouwd als eeen onafhankelijke strategische consultant en trainer/coach. Uitdagende projecten van een aantal van ‘s werelds toonaangevende bedrijven (zoals Unilever, Vandemoortele, Stora-Enso, Volvo Cars, Shell, IKEA, Skanska en Cargotec) hebben hem de kans gegeven om zijn theorieen in de praktijk te brengen.

Michiel Steeman

College 2: Financieel Management 

Michiel Steeman is lector Supply Chain Finance bij Hogeschool Windesheim. Steeman is een ervaren banking professional en heeft gewerkt voor Deutsche Bank, NIB Captial en de afgelopen tien jaar bij ING. Hij behaalde een master in Financiële Economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Sinds 2012 is hij verbonden aan Nyenrode Business Universiteit, met als doel het opzetten van een onderzoeksgroep gericht op Supply Chain Finance. Het lectoraat is gericht op de wereld van financiën en bedrijfsvoering te overbruggen. Hij ontwikkelde een serious game die financiën, inkoop en supply chain professionals samen brengt in een gezamenlijke besluitvorming omgeving. Hij is tevens mede-oprichter van de Supply Chain Finance Community die in april 2012 werd gelanceerd als een gezamenlijke inspanning tussen Nyenrode en Dinalog. De community heeft als doel het faciliteren en accelereren van de ontwikkelingen in Supply Chain Finance.