Geachte heer/mevrouw,

 

Op dinsdag 11 december a.s. organiseert de WDTM een netwerkbijeenkomst over Internet of Things (IoT) in de Zorg bij 

Down Under te Nieuwegein 

De bijeenkomst begint om 15.30 uur 

 

U bent als deelnemer aan de MooC IoT in de Zorg van harte welkom!

Meer informatie over het programma van 11 december en over het aanmelden vindt u hieronder.

 

Wij stellen het ook zeer op prijs om uw feedback op de MooC te ontvangen. Dus als u inspiratie heeft, dan verwelkomen wij uw reacties op (een aantal van) de volgende vragen: wat vond u van de training? Was de training nuttig? Wat heeft u ervan geleerd? Wat verwacht u met de kennis te gaan doen? Gaat uw organisatie binnenkort met IoT beginnen en zo ja, wat gaat er gebeuren met IoT? Reacties kunnen worden gestuurd aan tonko.wedda@wdtm.nl.

Voorafgaand aan de Netwerkbijeenkomst bent u ook van harte welkom om het openbare deel van de WDTM Algemene ledenvergadering bij te wonen:

 

Agenda openbaar deel ALV

14.45-15.00 uur                Ontvangst

15.00-15.15 uur                Nieuws en nieuwe leden

15.15-15.30 uur                WDTM Ketenkeurmerk ontwikkelingen

15.30-17.15 uur                Netwerkbijeenkomst Internet of Things (IoT) in de Zorg

 

Programma Netwerkbijeenkomst over Internet of Things (IoT) in de Zorg

Marit Peters en Mark Jenniskens, Chief Innovation Officers, StrICT Consultancy

IoT in de Zorg: een terugblik op de MooC (online training)

die StrICT en WDTM hebben georganiseerd. Zij bespreken bijzonder commentaar van de deelnemers en vatten de conclusies samen.    

 

Michel Timp, Chief Healthcare Transformation Officer Huawei

Safe, smart & Healthy City: Een nieuwe balans tussen Gezondheidszorg, Gezondheid en Urbanisatie

De relatie tussen de overheid en haar burgers verandert onder invloed van de verstedelijking. In dit kader zijn Smart City oplossingen nodig om de balans tussen de gemeenschap, het milieu en de economie in een gezond evenwicht te brengen. Huawei gebruikt IoT-technologie om verschillende sensoren en slimme devices met haar SmartCity platform te verbinden. Aggregatie van de sensordata afkomstig uit persoonlijke-, Smart Home-, Smart District en Smart City omgevingen is hierbij even belangrijk als het beschikbaar stellen van deze informatie voor valorisatie. Hierdoor verkrijgen de burgers, de overheid en de zorgprofessionals de mogelijkheid om de gezondheidsomgeving te monitoren, te onderhouden en te managen.

 

Mirjam Cuper en Casper van Heck zijn werkzaam als consultant/data scientist bij Data & Analytics binnen KPN ICT Consulting

IoT: de toekomst van de zorg?

Wat is IoT? Wat is de toegevoegde waar van IoT in de zorg? En zijn er al initiatieven in ontwikkeling?
Mirjam is hiervoor enkele jaren werkzaam geweest als data analist en adviseur informatievoorziening binnen het Erasmus Medisch Centrum, en Casper heeft als promovendus gewerkt en als universitair docent enkele vakken in de neuroscience en data science gegeven. Zij richten zich momenteel op het formeren van een gespecialiseerd team van zorgprofessionals dat zich volledig gaat richten op data-gedreven oplossingen in de zorgsector.

 

Bart Lelij, director business development SWYCS 

Toepassing van IoT in de zorgpraktijk

In de zorgwoning van de toekomst zijn bewoners 'connected'. Dat beektn verbonden met elkaar, met hun (mantel)zorgers en met de apparaten in het huis. SWYCS levert vandaag al het IoT-platform van de toekomst dat mensen apparaten en serviceproviders met elkaar verbindt. Bart geeft voorbeelden van concrete toepassingen van IoT in de zorg. 

  

17.10 -17.15 uur             Afsluiting

17.15 -18.15 uur             Borrel en hapjes

 

Zoals gebruikelijk sluiten we de bijeenkomst af met een borrel en hapjes. 

We kijken uit naar een constructieve en boeiende bijeenkomst! 

U én vanzelfsprekend ook uw collega's zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. U kunt zich voor deze middag aanmelden via deze aanmeldsite door op onderstaande link te klikken. Op de aanmeldsite kunt u tevens uitgebreide informatie over programma, sprekers en locatie nalezen.

 

Graag tot 11 december a.s.!

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur

Tonko Wedda

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren