11 december 2018

14:45 - 15:00

Ontvangst 

15:00 - 15:15

Nieuws en nieuwe leden 

15:15 - 15:30

Keten Keurmerk Ontwikkelingen

15:30 - 17:15

Netwerkbijeenkomst Internet of Things (IoT) in de Zorg 

Marit Peters en Mark Jenniskens, Chief Innovation Officers, StrICT Consultancy, IoT in de Zorg: een terugblik op de MooC (online training)

verzorgd door StrICT en WDTM. Zij bespreken bijzonder commentaar van de deelnemers en vatten de conclusies samen.

 

Michel Timp, Chief Transformation Officer Huawei, Safe, Smart & Healthy Care: een nieuwe balans tussen Gezondheidszorg, Gezondheid en Urbanisatie. 

De relatie tussen de overheid en haar burgers verandert onder invloed van de verstedelijking. In dit kader zijn Smart City oplossingen nodig om de balans tussen de gemeenschap, het milieu en de economie in een gezond evenwicht te brengen. Huawei gebruikt IoT-technologie om verschillende sensoren en slimme divices met haar SmartCity platform te verbinden. Aggregatie van de sensordata afkomstig uit persoonlijke-, Smart Home-, Smart District en Smart City omgevingen is hierbij even belangrijk als het beschikbaar stellen van deze informatie voor valorisatie. Hierdoor verkrijgen de burgers, de overheid en de zorgprofessionals de mogelijkheid om de gezondheidsomgeving te monitoren, te onderhouden en te managen. 

 

Mirjam Cuper en Casper van Heck, werkzaam als consultant/data scientist bij Data & Analytics binnen KPN ICT Consulting. IoT: de toekomst van de zorg? 

Wat is IoT? Wat is de toegevoegde waarde van IoT in de zorg? En zijn er al initiatieven in ontwikkeling? Mirjam is hiervoor enkele jaren werkzaam geweest als data analist en adviseur informatievoorziening binnen het Erasmus Medisch Centrum en Casper heeft als promovendus gewerkt en als universitair docent enkele vakken in de neuroscience en data science gegeven. Zij richten zich momenteel op het formeren van een gespecialiseerd team van zorgprofessionals dat zich volledig gaat richten op datagedreven oplossingen in de zorgsector. 

 

Bart Lelij, director business development SWYCS, Toepassing van IoT in de zorgpraktijk.

In de zorgwoning van de toekomst zijn bewoners 'connected'. Dat betekent verbonden met elkaar, met hun (mantel)zorgers en met de apparaten in het huis. SWYCS levert vandaag al het IoT-platform van de toekomst dat mensen, apparaten en serviceproviders met elkaar verbindt. Bart geeft voorbeelden van concrete toepassingen van IoT in de zorg.

 

17:10 - 17:15

Afsluiting 

17:15 - 18:15

Borrel en hapjes 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren