Fer Tummers

Fer Tummers is een gedreven en ervaren Executive met een stevig trackrecord in het managen en verbeteren van projectgedreven organisaties. Hij heeft ‘hands-on’ ervaring met projectmanagement, inkoop en uitbesteden en contract- en risicomanagement in de internationale Maritieme/Offshore en high-tech industrie, opgedaan bij leidende wereldwijd opererende bedrijven.

Fer’s visie op succesvol (project)management is: “Leadership is combining a clear vision with building a strong tea and achieveing results”.

Carl Messemaecker van de Graaff

Carl Messemacker van de Graaff heeft ruim 20 jaar ervaring met het verbeteren van bedrijfsprocessen, met name in proces- en project gedreven bedrijven zoals de bouw en installatietechniek. Zijn uitgangspunt is om gezamenlijk met de medewerkers organisaties te professionaliseren. Dit stelt bedrijven in staat te groeien en medewerkers om zich te focussen op hun kerntaken.

 

Rob Hoefnagels

Rob Hoefnagels is werkzaam bij SPIE Nederland B.V./ Ziut B.V. als legal counsel. Vanuit deze functie houdt hij zich bezig met de juridische aspecten van technische projecten, van aanbesteding en uitvoering tot en met de oplevering. Hiervoor was hij achtereenvolgens werkzaam als manager juridische zaken bij Imtech Benelux Group, consultant bij Berenschot Osborne en legal counsel bij Tebodin Consultants & Engineers. Rob is bestuurslid van de Dutch Arbitration Association en is in 1985 afgestudeerd aan de Universiteit Tilburg. 

 

Dik van Manen

Dik van Manen werkt als senior adviseur aanbesteden en contracteren en contractmanager op het grensvlak van publiek en privaatrecht. Hij is een ervaren adviseur die gewend is om in interdisciplinaire teams te functioneren, juridische processen te organiseren en complexe vraagstukken te vertalen naar praktische (juridische) oplossingen. Hij is evenwichtig in zijn oordeelsvorming en in staat de belangen van partijen goed te wegen. Gelet op zijn kennis en ervaring is de inbreng van Dik in projecten en adviesopdrachten breder dan alleen juridische advisering. Zijn kennis van opdrachtgever-organisaties, de processen en belangen die een rol spelen bij de realisatie van een project of de ontwikkeling van een gebied, stellen hem in staat over de grenzen van  vraagstukken heen te kijken en invulling te geven aan een beheerste voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van projecten.  

Ron de Jong

Na een loopbaan in projectbeheersing bij een grote Nederlandse aannemer, een directie rol bij deze aannemer en een zelfstandige adviseursrol, is Ron de Jong sinds 2005 werkzaam als contractmanager bij PSJ Contract Support BV.