Van diepvries tot haardje: van moetivatie naar willievatie

Als aan de psychologische behoeften autonomie, relatie en competentie wordt voldaan, ontstaat er intrinsieke motivatie. Kinderen die spelen en leren vanuit intrinsieke motivatie zitten goed in hun vel, zijn nieuwsgierig, presteren beter, zoeken optimale uitdagingen en komen tot dieper leren.  Dat gun je toch ieder kind! Graag verken ik met jullie hoe je hier in je praktijk vorm aan kan geven en wat dit vraagt van het handelen van de leraar. Aan de hand van het continuüm kan je de kwaliteit van de motivatie van kinderen in beeld brengen en wordt duidelijk welke acties leerkrachten kunnen ondernemen om de kwaliteit te verbeteren. 

 


Kris Verbeeck (senior-adviseur M&O Groep, Helmond)

 

 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren