Let op: nog slechts 4 plaatsen beschikbaar

Houd als or aansluiting bij de veranderingen in de zorg

De ontwikkelingen in de zorg gaan snel en zijn vaak complex. Zorgorganisaties zijn in transitie en worden geconfronteerd met krapte op de arbeidsmarkt, toenemende werkdruk/werkstress, de noodzaak om regeldruk te verminderen en toenemende druk van overheid en zorgverzekeraars om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. 

Zorgorganisaties moeten hierop reageren, maatregelen nemen en beleid ontwikkelen. Dit vraagt ‘lenigheid’ in het steeds weer zoeken naar oplossingen die echt helpen en bijdragen aan betere zorg voor patiënten, cliënten en bewoners.  

Een ‘lenige’ organisatie vraagt ook om een ‘lenige’ medezeggenschap, een medezeggenschap die de aansluiting houdt bij snelle en complexe veranderingen

De nieuwe rol van de ondernemingsraad vraagt veel verschillende kwaliteiten. OR, bestuurder en HR moeten samen op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor medezeggenschap: Medezeggenschap vanuit de bedoeling. 

Tijdens dit congres geeft Wouter Hart op inspirerende wijze invulling aan Medezeggenschap vanuit de bedoeling en schetst Wim de Ridder een boeiend beeld van de trends & ontwikkelingen voor ondernemingsraden in de zorg.  

Daarnaast krijg je in verschillende sessies informatie en tools aangereikt waarmee je: 

  • Een inhoudelijke bijdrage kunt leveren aan actuele thema’s in de zorg 
  • Een uitstekende strategische sparringpartner kunt zijn 
  • Nieuwe plannen overtuigend kunt overbrengen op de achterban  
  • Kunt bijdragen aan de bedoeling door eigenaarschap te tonen
  • Concreet aan de slag kunt met de veranderende rol naar or 3.0
  • Actief kunt bijdragen aan de samenwerking tussen zorgorganisaties  

 

Kom met collega's en profiteer van korting

Zorg dat je met de hele or aansluiting houdt en kom samen naar het congres. Je korting kan oplopen tot € 60,- per deelnemer (bij 5 of meer).

 

Dit zijn de keynotes van deze dag:

Wouter Hart

Oprichter van en adviseur bij Verdraaide Organisaties

De zorg staat bol van de bureaucratie. Van buiten de organisatie komen tal van kwaliteitscriteria en verantwoordingseisen en binnen de organisatie wordt daar nog weer een hoop werkafspraken in allerlei vormen aan toegevoegd. De medewerkers komen in een spanning tussen het doen wat de cliënt of patiënt nodig heeft, en wat het systeem vraagt. Hoe heeft die systeemwereld zo sterk kunnen worden, onder toeziend oog van de or? En welke rol kan de or spelen om interactie tussen cliënt/patiënt en medewerker weer echt centraal te zetten? 

Prof. dr. Wim de Ridder

Futuroloog en directeur van Futures Studies

De or kan zich voorbereiden op de komst van nieuwe zorgconcepten. Wereldwijd wordt ingespeeld op digitale technologieën waar de patiënt baat bij heeft. De zorgorganisatie kan efficiënter werken en de samenleving wordt minder belast. Nu deze ontwikkelingen in dezelfde richting wijzen, is het onvermijdelijk dat de zorg een transitieperiode ingaat waar deze toepassingen worden geïmplementeerd. 

Onder deze omstandigheden hebben zorgprofessionals een or nodig die beschikt over een professionele visie op deze disruptieve ontwikkelingen. De or kan een krachtige onderhandelaar zijn in een tijd waarin nieuwkomers zich profileren en ziekenhuisbestuurders, ziektekostenverzekeraars en overheid eigen belangen met verve zullen verdedigen.