Wouter Hart

Na zijn creatieve opleiding ging Wouter Hart in de leer bij professor Teun Hardjono en Marius Buiting in hun gezamenlijke zoektocht naar de mythe van beheersbaarheid. Sinds het verschijnen van de boeken 'Verdraaide organisaties' en 'Anders vasthouden' en artikelen als 'Verdraaide zelforganisaties' en 'Anders Verantwoorden' is Wouter een veelgevraagd spreker. 

Geraldo Kumeling

Geraldo Kumeling is trainer/adviseur Medezeggenschap en Duurzame Inzetbaarheid met een persoonlijke missie “voor iedereen een gezonde werkplek, met ruimte voor persoonlijk groei en inspraak”. Hij begeleidt ondernemingsraden in hun ontwikkeling naar professionele adviesteams met toegevoegde waarde. Hij publiceert regelmatig in vakbladen en schreef dit jaar het boek ‘Help, ik heb een OR’. 

 

Porto Franco

Porto Franco is werkzaam als veiligheidskundige en adviseur bij tri-plus. Hij begeleidt ruim 20 jaar organisaties, overheden en ondernemingsraden bij het verbeteren van arbeidsomstandigheden en medezeggenschap. Porto gaat heel praktijkgericht te werk, ondersteund door voorbeelden uit zijn rijke ervaring. “Door alle lagen te betrekken, voorkom ik dat er een tunnelvisie ontstaat; Praat met elkaar in plaats van tegen elkaar”, zijn bij hem regelmatig terugkeren oneliners. 

 

 

Hanneke Moonen

Spreker, adviseur, trainer en procesbegeleider, Adviesbureau Moonen

Hanneke is grondlegger van ‘de Moon-methodiek’, een praktische en procesgerichte aanpak van strategische personeelsplanning. Ze begeleidde talloze besturen, managementteams, HR-profs en or-teams bij het uit de waan van de dag stappen, de blik naar buiten richten, koers bepalen én vertalen naar een toekomstbestendige personele strategie. Binnen de zorg en daarbuiten. Hierbij is de focus steeds op het DOEN. Welke acties/interventies zijn nodig om strategische doelen te realiseren en mensen duurzaam inzetbaar te maken.  

Ze heeft een rotsvast vertrouwen in de oplossingskracht van mensen in organisaties. Vanuit haar achtergrond Personeelwetenschappen en Gezondheidspsychologie kiest ze bij het begeleiden van groepen voor interactie, het delen van ervaringen en inzichten vertalen naar actie: energie en inspiratie!  Als spreker, adviseur, trainer en procesbegeleider geeft Hanneke SPP met veel plezier handen en voeten. 

Drs Dick Onvlee

Dick heeft jarenlange ervaring in het trainen en begeleiden van or'en. Hij begeleidt or’en en bestuurders bij conflicten en het zoeken naar een constructieve overlegrelatie. OR’en spreken in hun feedback vaak hun waardering uit over zijn rustige, inspirerende en betrokken werkwijze, die hen motiveert om met (nieuwe) energie aan de slag te gaan! Hij is gecertificeerd MZ-trainer/coach, Master NLP, gecertificeerd Belbin teamtrainer en systeemdenker. Hij is aangesloten bij Cintea, redactielid van Toolkit mMedezeggenschap en auteur van OR en onderhandelen beide uitgaven van Vakmedianet. 

Hij heeft ervaring in verschillende branches zoals de zorg, commerciële dienstverlening, industrie en ICT. Dit maakt dat hij kennis en ervaring heeft met veel verschillende medezeggenschapscontexten en -praktijken binnen diverse organisatieculturen. 

Saskia Reijnen

Saskia Reijnen is al meer dan 15 jaar werkzaam als senior-adviseur en procesbegeleider voor ondernemingsraden in de zorg. Zij schrijft over belangrijke thema’s zoals leiderschap binnen de or, communicatie met de achterban en het daarbij inzetten van nieuwe media. Daarnaast is zij auteur van het boek ‘invloed op zelfsturing’ en wordt daarom veel gevraagd om or'en te helpen bij het ontwikkelen van een nieuwe rol, passend bij organisaties van nu. Het afgelopen jaar deed zij onderzoek naar de ontwikkeling van leiderschap in teams en de rol van communicatie daarbij. Zij werkt sinds 2011 vanuit haar eigen bureau, pinq. 

 

Corina Kleijn

Strategieversneller Decido

Corina werkt al bijna 15 jaar als adviseur in verschillende vakgebieden en veelvuldig in de zorg, gericht op strategievorming en -executie. Van bestuur tot aan de zorgteams, Corina zet zich enthousiast in om verbinding te maken tussen alle lagen van de organisatie. Of om binnen de verschillende teams te zorgen voor verbetering van de samenwerking en het inzetten ieders unieke krachten. Alle hierbij opgedane ervaring en kennis neemt Corina ook mee naar de ondernemingsraden. Zij begeleidt ondernemingsraden in de zorg bij het vormen van hun visie op medezeggenschap en hoe die, samen met bestuur en medewerkers, tot realiteit te brengen. Daarnaast heeft Corina verschillende eBooks en blogs gepubliceerd over het onderwerp medezeggenschap 3.0. 

 

Merlijn Gillissen

Merlijn is sinds 1996 actief als adviseur en programmamanager. Hij begeleidt organisaties in diverse sectoren op gebied van besturingsvraagstukken en veranderingstrajecten. Zijn kracht ligt in de analyse en het aanbrengen van structuur in complexe (verander)vraagstukken. Om vervolgens met creativiteit en humor de benodigde veranderstrategie te vertalen naar concrete en werkbare gedragsinterventies. 

 

Arthur Hol

Advocaat, partner bij  De Koning Vergouwen Advocaten

Arthur Hol is jurist en arbeidsorganisatiepsycholoog, partner bij De Koning Vergouwen Advocaten en programmadirecteur bij Governance University, kernteamlid van Nieuw Organiseren en directeur van het Instituut voor Medezeggenschap. Arthur werkte als HR-manager bij Shell en KLM en is lid van de Raad van Toezicht van Versa Welzijn. Hij is (co-)auteur van veel publicaties over vernieuwing van medezeggenschap, waaronder ‘Medezeggenschap in beweging’.

Prof. dr. Wim de Ridder

Prof. dr. Wim de Ridder is futuroloog en directeur van Futures Studies. Hij is een veelgevraagd spreker en heeft veel gepubliceerd. Wim is gespecialiseerd in strategische advisering van organisaties die voorop willen lopen of worden bedreigd door digitale ontwikkelingen. Wie zich spiegelt aan het beleid van de meest succesvolle bedrijven op dit moment, komt nieuwe managementmethoden op het spoor. Een voorproefje? Zijn meest recente boeken in de reeks sectorale Strategische Ontdekkingsreizen zijn als e-boek gratis beschikbaar: www.futuresstudies.nl