Het hoge Woord in de Lage Landen - Tussen openbaring en wereldliteratuur. Een symposium over de Bijbel

Welke betekenis geven we vandaag de dag aan de Bijbel? Lezen we de Bijbel als Woord van God of als woorden van mensen? En wat doet het met ons, als we erin lezen? Over deze vragen gaat het symposium 'Het hoge Woord in de Lage Landen.'

 

Het symposium wordt georganiseerd door het Nederlands Bijbelgenootschap en de Protestantse Kerk in Nederland, naar aanleiding van het verschijnen van de essaybundel ‘De Bijbel in Nederland’ (uitgave NBG 2018).

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren