01 oktober 2019

13:00 - 14:00

Opening en keynote

Prof. dr. Jan Jonker, Hoogleraar duurzaam ondernemen, Nijmegen School of Management

'Facility management gaat circulair'
Het komende decennium staat in het teken van een transitie naar een andere economie, een die zich richt op duurzaamheid, sociale betrokkenheid en ecologische regeneratie. De gebouwde omgeving - en daarmee ook FM - speelt in het realiseren van de transitie een belangrijke rol. Prof.dr. Jan Jonker gaat dieper in op 3 aspecten:  

1) de beleidskaders voor het komende decennium 
2) de kern van de circulaire economie
3) de impact die beiden gaan hebben op Facility Management

14:00 - 14:15

Korte pauze

14:15 - 15:00

Circulaire koffie/thee op kantoor (Veiligheidsregio Fryslân)

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:15
17:00 - 17:30

Netwerkborrel