25 juni 2019

08:00 - 08:45

ALV ASIS Benelux

08:30 - 09:30

Ontvangst deelnemers congres

09:30 - 09:45

Opening

Door dagvoorzitter Bob Hoogenboom

09:45 - 10:00

Hoog risico, lage drempel

Beveiliging bij DNB: open, transparant, gastvrij en veilig!


Spreker: Maaike van Leuken, Divisiedirecteur Bedrijfsvoering bij De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank is, in het verlengde van huidige renovatie en (nieuw)bouw projecten, bezig met het ontwikkelen van een transparant en klantvriendelijk beveiligingsconcept wat toekomst bestendig is. Dit zorgt, juist ook omdat de Nederlandsche Bank een in het oog springende organisatie is, soms voor een spanningsveld. Als opmaat voor de panel discussie zal Maaike van Leuken de visie van De Nederlandsche Bank op beveiliging met het publiek delen.

10:00 - 10:15

Balanceren met beveiliging

Beveiliging ministerie VWS: toegankelijk voor burgers én veilig voor medewerkers


Spreker: Merel Baas-van Vloten, Directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken bij VWS

De overheid wil transparant werken en toegankelijk zijn voor burgers. Dit levert soms interessante dilemma's op. Waar een bedrijf op aangeven van de security manager de deuren sluit als er demonstranten voor het gebouw staan zal een minister, juist vanwege de positie van een ministerie in de samenleving, het gesprek met ‘de boze burger’ willen aangaan. Dit vraagt om een ander, soms zeer flexibel, beveiligingsconcept met voortdurend maatregelen op maat.

10:15 - 10:30

Lage drempel, beheersbaar risico

Beveiliging Rijksmuseum Amsterdam: gastvrij en toch alert


Spreker: Raymond de Jong, Hoofd Veiligheidszaken bij het Rijksmuseum

Het Rijksmuseum is een organisatie met veel voor het grote publiek toegankelijke kunst. Daarnaast is het Rijksmuseum, waar gastvrijheid hoog in het vaandel staat ook regelmatig gastheer bij speciale evenementen. Dineren onder de Nachtwacht, concerten bij de ingang van het gebouw en grote evenementen op het Museumplein zijn geen uitzondering. Dit vraagt om specifieke beveiligingsmaatregelen. 

10:30 - 11:15

Panel discussie:

Transparante beveiliging in een turbulente samenleving 

Panel:
Maaike van Leuken, divisiedirecteur Bedrijfsvoering bij De Nederlandsche Bank;
Merel Baas-van Vloten, Directeur Bestuurlijke en Politieke Zaken bij VWS; 

Raymond de Jong, Hoofd Veiligheidszaken bij Rijksmuseum Amsterdam;
Frank van der Linden, Senior Adviseur bij Ministerie van Justitie en Veiligheid;
Michel de Jong, Head of Global Security bij COFRA Holding.

De drie sprekers die een korte inleiding hebben gegeven gaan aan de hand van dilemma's, onder leiding van de dagvoorzitter het gesprek met de overige panelleden aan. Het centrale punt zijn de uitdagingen waar organisaties in de huidige turbulente samenleving mee te maken krijgen. Belangrijk daarbij is hoe aan de verwachtingen van stakeholders voldaan kan worden. Ook het publiek zal nadrukkelijk bij dit gesprek betrokken worden. 

11:15 - 11:45

Pauze - Bezoek de partners op het Experience Plein
 

11:45 - 12:45

Sessieronde

1. Cybercrime: het is de vraag wanneer en hoe het misgaat - Anneke Schwedersky

2. Digitalisering: kansen en bedreigingen voor onze samenleving! - Richard Franken

3. Effectief bewijsbeslag voor waarheidsvinding bij fraude op de werkvloer - Marcus Draaisma

4. Hacking is easy - Sjoerd van der Meulen

5. Security awareness: van project naar proces - Dennie Spreeuwenberg

6. Van Bricks naar Bits - Hendry Scholing

7. Digitalisering van Security: worden security managers overbodig? - Johan de Wit
Neem deel aan een interactief debat over de toekomst van Security!

12:45 - 13:45

Lunch - Bezoek de partners op het Experience Plein
 

13:45 - 14:30

Keynote VU

Publiek-private samenwerking – just do it?


Spreker: Clarissa Meerts, Universitair docent bij de sectie Strafrecht en Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam

De term publiek-private samenwerking (PPS) staat al jaren op de agenda maar niet in alle sectoren komt het even goed van de grond. De focus van deze keynote ligt op publiek-private relaties in de context van particulier onderzoek naar misdragingen van werknemers, waarbij wordt gekeken naar wat we hiervan kunnen leren over publiek-private samenwerking in de veiligheidssector in het algemeen. Vragen die in deze keynote aan de orde komen zijn o.a.:

  • PPS op het gebied van (intern) fraudeonderzoek is nagenoeg afwezig, hoewel er zowel van publieke als private zijde regelmatig aandacht voor wordt gevraagd. Waarom?
  • Samenwerking kan verschillende vormen aannemen, hoe zien die er uit? En wat willen we nu echt als het gaat om publiek-private samenwerking?
  • Wat zijn knelpunten in publiek-private samenwerking? Wat maakt het moeilijk en hoe kan het beter?

Het publiek wordt uitgenodigd te reflecteren op bovenstaande vragen en in discussie te gaan over de vraag: is publiek-private samenwerking eigenlijk wel haalbaar? En is het nodig?

14:30 - 15:00

Pauze - Bezoek de partners op het Experience Plein
 

15:00 - 15:45

Keynote AON Cyber Solutions

Waar virtueel werkelijkheid wordt


Spreker: Maarten van Wieren, Managing Director Aon Cyber Solutions

Digitale middelen zijn al zo verweven met de bedrijfsvoering dat de meeste bedrijven in feite technologiebedrijven zijn geworden. Daarbij komt dat technologie ook in de fysieke wereld steeds meer toepassingen vindt. Daarmee vervaagt de grens tussen virtuele en fysieke werkelijkheid steeds verder met monumentale verschuivingen in ons risicolandschap tot gevolg. Waarom raakt dit uiteindelijk iedere organisatie? Hoe kunnen we deze dreigingen goed inschatten? Hoe overzien we of de beheersmaatregelen voldoende over de fysieke en virtuele domeinen heen werken? Hoe bereid je je organisatie voor in het geval dat het toch misgaat?

15:45 - 16:30

Keynote Paul Depla

Criminaliteit en ondermijning


Spreker: Paul Depla, Burgemeester van Breda

Regelmatig lezen we dat criminelen door middel van infiltratie en bedreiging toegang proberen te krijgen tot het bestuur om zo de besluitvorming te beïnvloeden. Ook kwamen de afgelopen jaren verhalen naar buiten van bestuurders die ernstig werden bedreigd.

Maar wat betekent dat precies? Wat is ondermijning? Hoe raakt het de samenleving? En hoe en welke gevolgen heeft het voor gemeenten? Hoe kan je herkennen of er sprake is van infiltratie in het bestuur? Wat kan er aan worden gedaan, of hoe kan het worden voorkomen? Wat is het optreden van bestuur en politie? Een verhaal uit de praktijk door Paul Depla.

16:30 - 16:45

Afsluiting door dagvoorzitter Bob Hoogenboom

Lees hier de blog van Bob Hoogenboom

16:45 - 17:30

Netwerkborrel - Bezoek de partners op het Experience Plein