Bob Hoogenboom

Dagvoorzitter

Hoogleraar Forensic Business Studies Nyenrode Business Universiteit

Maaike van Leuken

Keynote 1 - Beveiliging bij DNB: open, transparant, gastvrij en veilig!

Maaike van Leuken is als Divisiedirecteur Bedrijfsvoering bij De Nederlandsche Bank verantwoordelijk voor onder meer facilitair management, inkoop, informatiediensten, mediasupport en beveiliging. Naast deze functie in het strategisch management van DNB is zij Programmadirecteur Huisvesting voor DNB. Hiervoor werkte zij vijfentwintig jaar in de strafrechtketen, bij de Nederlandse Politie en het Openbaar Ministerie. Zij heeft jarenlang leiding gegeven aan opsporingsonderzoeken, was verantwoordelijk voor alle disciplines binnen de recherche en werkte als districtschef van politie in de stad Utrecht. Daarna werkte ze als Directeur Bedrijfsvoering bij het Openbaar ministerie Oost-Nederland.      

Merel Baas-van Vloten

Keynote 2 - Beveiliging ministerie VWS: toegankelijk voor burgers én veilig voor medewerkers

Directeur bestuurlijke en politieke zaken bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Raymond de Jong

Keynote 3  - Lage drempel, beheersbaar risico

Raymond de Jong startte als student op de politieacademie zijn carrière bij de Amsterdamse politie. In een carrière van 17 jaar bekleedde hij een grote verscheidenheid aan functies, zowel in 'blauw' als in 'grijs' en zowel uitvoerend als leidinggevend. In de loop van de jaren kwam de nadruk in zijn werk steeds meer te liggen op veranderkunde en organisatieontwikkeling. In 2015 verliet hij definitief de politie om te gaan werken als hoofd veiligheidszaken bij het Rijksmuseum in welke functie hij eveneens directeur is van Museumplein meldkamer PP10. Raymond is afgestudeerd in de Arbeids- en Organisatiepsychologie met een specialisatie in organisatieverandering.

Clarissa Meerts

Keynote 4 - Publiek-private samenwerking - just do it?

Clarissa Meerts studeerde criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na haar studie was ze werkzaam als onderzoeker en docent aan de Erasmus School of Law, waar ze in 2012 haar promotie-onderzoek naar particuliere onderzoekers startte. Ze promoveerde in 2018 op het proefschrift ‘The semi-autonomous world of corporate investigators’. Zij is sinds 2017 universitair docent bij de sectie Strafrecht & Criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Maarten van Wieren

Keynote 5 - Waar virtueel werkelijkheid wordt

Maarten van Wieren is Managing Director Aon Cyber Solutions. Maarten is al meer dan 10 jaar werkzaam in risicobeheer, getraind in financieel risicobeheer voor zowel een multinationale levensverzekeraar als voor de big-four. Bij Aon Nederland leidt hij de Cyber Solutions Group en is hij verantwoordelijk voor het bedienen van Aon-klanten met state-of-the-art oplossingen, variërend van implementatie van cyberrisicobeheer tot cyberverzekering. Maarten is gepromoveerd in de theoretische natuurkunde en is gespecialiseerd in complexe systemen. 

Paul Depla

Keynote 6 - Criminaliteit & ondermijning

Na een tienjarig wethouderschap in de gemeente Nijmegen, werd Paul Depla in 2010 benoemd tot burgemeester van Heerlen. Vanaf maart 2015 bekleedt hij de functie van burgemeester van Breda.

Anneke Schwedersky

Sessie 1 - Cybercrime: het is de vraag wanneer en hoe het misgaat

Anneke Schwedersky, MSc is werkzaam als onderzoeker en consultant bij TNO op het gebied van CTER en cybercrime. Haar achtergrond ligt zowel in de forensische criminologie als ICT, waardoor zij voornamelijk het kruisvlak tussen deze domeinen op zoekt. Zij houdt zich daarom bezig met onderwerpen zoals het Dark Web en malware maar ook het onderzoek naar jihadistisch terrorisme en andere vormen van terrorisme.

Richard Franken

Sessie 2 - Digitalisering: kansen en bedreigingen voor onze samenleving!

Richard B. Franken is directeur van Franken Security Solutions en directeur van Van Aetsveld. Eerder was hij directeur van The Hague Security Delta, Trigion en Hoffmann Bedrijfsrecherche en was hij werkzaam bij het korps Rijkspolitie.

Marcus Draaisma

Sessie 3 - Effectief bewijsbeslag voor waarheidsvinding bij fraude op de werkvloer

Marcus Draaisma is sinds 1991 advocaat en is een van de founding partners van Palthe Oberman advocaten in Amsterdam, specialisten in arbeidsrecht. Hij is onder andere gespecialiseerd in aanpak van fraude op de werkvloer en geschillen over overtreding van een concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsbeding. Marcus heeft jarenlange ervaring met bewijsbeslag en heeft in zijn praktijk een zeer hoge score in toegestane inzage in bewijs, waardoor fraudezaken konden worden opgelost.

Sjoerd van der Meulen

Sessie 4 - Hacking is easy

Sjoerd van der Meulen is werkzaam als trainer / specialist bij DataExpert en heeft 15 jaar bij de politie in Amsterdam gewerkt. Als specialist op het gebied van OSINT en Cybercrime geeft hij sinds 2014 trainingen aan overheidsdiensten en commerciële organisaties. Zijn pragmatische uitleg en enthousiasme maken hem een veel gevraagde spreker en trainer. 

Dennie Spreeuwenberg

Sessie 5 - Security Awareness: van project naar proces

Dennie Spreeuwenberg is awereness specialist, enthousiaste no-nonsense spreker en eigenaar van NextTech Security. Het is zijn missie om vanuit zijn passie het onderwerp van informatieveiligheid voor iedereen verstaanbaar en aantrekkelijk te maken. 

Met 10 jaar ervaring in informatiebeveiliging heeft Dennie ervaren dat de menselijke factor vaak ondergeschikt is aan de technische maatregelen die organisaties treffen. Informatiebewustwording is hierop zijn antwoord. 

Hendry Scholing

Sessie 6 - Van Bricks naar Bits

Hendry Scholing werkt als specialist connectivity en IoT bij Unica ICT Solutions. Met meer dan 25 jaar ervaring in ICT, adviseert hij de relaties van Unica ICT Solutions bij de inrichting, implementatie en optimalisatie van (draadloze) netwerkinfrastructuren. Als landelijk opererende ICT-dienstverlener verzorgt Unica ICT Solutions de complete ICT-keten op het gebied van levering, implementatie, beheer en onderhoud van telecom- en ICT-infrastructuren.  

Johan de Wit

Sessie 7 - Digitalisering van Security: worden security managers overbodig?

Johan de wit MSSM werkt als Technical Officer Enterprise Security binnen Siemens Smart Infrastructure. Hij is tevens als deeltijd PhD onderzoeker verbonden aan de TU Delft. Zijn onderzoek heeft betrekking op de effectiviteit van security maatregelen en security risicobeoordeling. Vanuit deze functie volgt hij (internationale) trends, marktontwikkelingen, doet risico-inventarisaties en ondersteunt hij implementaties van (fysieke) security oplossingen. Daarnaast is hij actief binnen de VEBON, ASIS, NCSC, HSD, OSAC, het ISF (Information Security Forum) en FME. Hij is regelmatig spreker op (internationale) conferenties, geeft gastcolleges en publiceert regelmatig in verschillende vakbladen en wetenschappelijke literatuur.