Doelgroep

Deelname  staat open voor teams bestaande uit een instrumentmaker en teamleden. De aanwezigheid van een instrumentmaker in een team is noodzakelijk voor deelname aan de cursus.  Uit de evaluatie van eerdere cursussen is gebleken dat de aanwezigheid van de paramedische collega’s betrokken bij de behandeling van de armhandfunctie bij CP van grote meerwaarde is. Zij worden hierbij dan ook van harte uitgenodigd aan te sluiten, aanwezigheid van een (revalidatie)arts is nu niet meer een voorwaarde.

Voor de cursus geldt een maximum van 40 deelnemers. Toelating  is op basis van  volgorde van aanmelding.

 

Doelstelling

De deelnemers in de cursus verkrijgen in de cursus kennis en kunde hoe handorthesen effectief gebruikt kunnen worden als  toevoeging aan de behandeling  van de arm-handfunctie stoornissen bij CP en de potentiele implicaties voor de handfunctie op korte en lange termijn.

 

Leerdoelen

De deelnemers kunnen na de cursus handortheses indiceren gebaseerd op:

  • De huidige evidence uit de literatuur
  • Een behandelstrategie voor de armhandfunctie waarbij biomechanische functionele benadering centraal staat


Samen met hun instrumentmaker juist indiceren en vervaardigen van:

  • Wockel cock-up spalk
  • Calimero duimabductie spalk

    

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij ADAP (ergotherapeuten) en VRA

 

Deelnemersbijdragen (let wel u kunt zich alleen als team inschrijven!)

  • Inschrijving ISPO leden is           € 200,-
  • Niet-leden is                                 € 250,-
  • Derde en vierde lid team           € 150,-
  • Instrumentmaker die eerder CP-cursus van ISPO heeft gevolgd € 75,-
eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren