Chris Grammer 

 

Chris is een ervaren trainer en consultant op het gebied van organisatieontwikkeling en ondernemingsraden. 

Harry Hartmann

 

Harry Hartmann is ruim 15 jaar trainer adviseur in de medezeggenschap. Hij is allround trainer en zet zich graag in om de invloed van de ondernemingsraad op de overlegvergadering met de bestuurder te vergroten. Het werken met praktische vaardigheden staat bij hem hoog in het vaandel. Hij heeft verscheidene boeken over praktische vaardigheden voor de or geschreven, zoals "Psychologie voor ondernemingsraden", "Or & invloed" en "Or & achterban". 

Saskia Reijnen
 

Saskia is zelfstandig adviseur, trainer en coach en heeft meer dan 15 jaar ervaring binnen de medezeggenschap. Zij verzorgt trainingen en workshops op het gebied van communicatie.  

Jaap Jongejan

 

Jaap is een zeer ervaren, adviseur en coach. Hij begeleidt grote veranderingstrajecten, adviseert, coacht en begeleidt managers en geeft trainingen aan toezichthouders, management en ondernemingsraden. 

Jasmin Vogeley

 

Jasmin is sinds 2000 actief als trainer, intervisor en trajectbegeleider in het Sociaal Domein waar persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van mensen uit diverse culturen centraal stond. De laatste jaren houdt zij zich steeds meer bezig met medezeggenschapsvraagstukken van ondernemingsraden en cliëntenraden. 

Marcel Reijnen

 

Marcel Reijnen is beleids- en organisatiesocioloog en werkzaam als trainer en adviseur. De laatste 25 jaar heeft hij vooral ondernemingsraden getraind en geadviseerd en bedrijven ondersteund bij hun medezeggenschaps- en participatievraagstukken. Hij was verbonden aan diverse opleidings- en adviesbureaus. Sinds 2010 werkt hij als zelfstandig trainer, adviseur en coach vanuit zijn bureau DEPIJL medezeggenschap.

Porto Franco

Porto Franco is adviseur/veiligheidskundige en auteur  arbeidsomstandigheden en ondersteunt organisaties op beleidsmatig en operationeel niveau bij het verbeteren van de veiligheid en gezondheid. Hij werkt praktijkgericht en ondersteund zijn workshops door voorbeelden uit zijn rijke ervaring. “Door alle lagen te betrekken, voorkom ik dat er een tunnelvisie ontstaat.”

Isaäk Mol 

 

Isaäk Mol (Komeet) geeft al 10 jaar trainingen in het (waarachtig) spreken voor diverse doelgroepen; van advocaten tot beleidsmedewerkers en van jobcoaches tot OR-leden van de sociale werkvoorziening. Ook  ondersteunt hij mensen met het schrijven van teksten als zij het woord moeten voeren. Isaäk heeft 25 jaar ervaring als trainer en adviseur voor ondernemingsraden.

Dick Onvlee

 

Dick is senior trainer/adviseur bij Cintea, Partners in Organisatieontwikkeling. Hij heeft veel ervaring in het begeleiden van ondernemingsraden en is lid van de redactie van De Toolkit Medezeggenschap, een uitgave van ORnet. 

Hans van den Hurk

 

Hans is werkzaam als adviseur en publicist op het gebied van arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen. Hij begeleidt ondernemingsraden onder andere bij fusie, reorganisatie, harmonisatie van (secundaire) arbeidsvoorwaarden en de invoering van functiewaardering, beoordeling en beloningssystemen. 

Peter Passenier

 

Peter is journalist, en hij schreef de afgelopen 20 jaar boeken en artikelen. Bovendien was hij jarenlang eindredacteur van vakbladen. In die tijd ontdekte hij iets vreemds: de artikelen van vakspecialisten waren vaak vrij saai – maar dat gold absoluut niet voor de schrijvers zelf. Integendeel: als die hun tekst over de telefoon toelichtten, kwamen ze vaak met de mooiste verhalen. Met hun artikel deden ze zichzelf dus te kort. Daarom ontwikkelde Peter een nieuwe schrijfmethode, en verzorgt hij nu schrijftrainingen.

 

Hans Hautvast

 

Hans is sociaal-bedrijfskundige en werkzaam als organisatieadviseur en opleider. Hij put uit ruim 30 jaar ervaring als docent, trainer, consultant, publicist, manager, bestuurder en toezichthouder. Hij is partner van OR-Coach.nl.

 

 

Emelda Hendriks

Emelda Hendriks heeft veel ervaring in het trainen en begeleiden van ondernemingsraden en VGW-commissies. Zij is daarnaast docente bij de leergangen voor ambtelijk secretarissen en loopbaanbegeleider. Zij heeft gevoel voor humor, is doelgericht en een stevige persoonlijkheid. Ondernemingsraden noemen in hun feedback met name haar praktische stijl van werken.