B Bedrijven

ABR en Bedrijfsdemografisch Kader (BDK)                                                                                        Rico Konen, CBS

Voor de coördinatie en de waarneming van de institutionele economische statistieken wordt in het Algemeen Bedrijven Register (ABR) maandelijks een statistisch kader samengesteld: de gecoördineerde populaties van statistische eenheden, hun identificaties en kenmerken. In de presentatie wordt een beknopte toelichting gegeven op de samenstelling en inhoud van de ABR-microbestanden.

Parallelsessies:                                                                                                        1. Productiestatistieken en bedrijfsomzet per kwartaal

Arjan van Loon en Maartje Goorden, CBS

De productiestatistiek is een steekproefstatistiek waarmee ieder jaar de winst- en verliesrekening van de BV Nederland wordt samengesteld. De statistiek bedrijfsomzet per kwartaal is een integrale omzetstatistiek gebaseerd op een combinatie van BTW- gegevens en primaire waarneming. In deze presentatie zal in gegaan worden op een aantal praktische aspecten waarmee gebruikers rekening moeten houden.            

2. Import en export van goederen; bedrijfsomzet per kwartaal

Jasper Roos, CBS

Het CBS verzamelt veel data met betrekking tot de buitenlandse handel in goederen. In de presentatie zal ingegaan worden op de vraag welke bestanden beschikbaar zijn voor externe onderzoekers. Tevens zal worden uitgelegd hoe deze bestanden tot stand komen en wat dat voor consequenties heeft voor het gebruik.

3. De financiën van niet-financiële ondernemingen

Chantal Lemmens-Dirix, CBS

In deze presentatie wordt een kijkje in de keuken gegeven bij het samenstellen van de Statistiek Financiën van Ondernemingen (SFO). Niet alleen het samenstellen van de populatie komt aan de orde, maar ook de dataverzameling, het gaaf maken van de verkregen data en het gebruik in microdata-onderzoek.

 

Koplopers en volgers

Harro van Heuvelen, CPB

Van Heuvelen et al. (2018) vinden geen aanwijzingen dat de productiviteit van koplopers in Nederland sneller toeneemt dan die van de volgers in de periode 2006-2015. Hiermee worden voor Nederland de resultaten van de OESO weerlegd, dat wel divergentie in productiviteit vindt voor een groot aantal landen, waaronder Nederland.

 

Microdata voor innovatie-onderzoek 

Arthur Vankan, Dialogic

Wat is de kracht van microdata voor innovatie-onderzoek? Welke kansen zien wij voor het gebruik van microdata in de toekomst?

 

Ondernemingsfinanciering

Jasper de Winter, DNB

DNB onderzoekt in verschillende projecten de interactie tussen de financiële en de reële economie. In deze presentatie worden enkele uitkomsten van ons onderzoek met de NFO-dataset beschreven. Daarnaast wordt ingegaan op een aantal voetangels en valkuilen bij het werken met de balansgegevens van bedrijven.