Stagecriteria opleiding Communicatie

In de onderstaande paragrafen is aangegeven waar het stagebedrijf voor een derdejaars Communicatiestudent van Hogeschool Rotterdam aan moet voldoen.

 

Eisen aan het stagebedrijf
• Het bedrijf is bereid tot een stage van 800 uur in de periode van september t/m januari (meestal 5 dagen per week voor 20 weken), waarbij 5 vrijdagen voor stageterugkomdagen mogelijk moeten zijn. Ook overige schoolopdrachten moeten tijdens deze 800 uur gemaakt kunnen worden.

• Er moet aantoonbaar voldoende marketing- en/of communicatiekennis op minimaal HBO- niveau in huis zijn om de stagiair inhoudelijk te begeleiden en te laten leren. De bedrijfsmentor is zelf werkzaam in het communicatievak, eveneens op minimaal HBO-niveau.

• Het bedrijf biedt mogelijkheid voor de stagiair om kennis te maken met diverse onderdelen van het communicatievak. Het meelopen met meerdere functionarissen binnen het bedrijf behoort tot de mogelijkheden.

•  De stagiair moet werkzaamheden kunnen verrichten die in lijn zijn met de opleiding Communicatie en die de stagiair de kans bieden om te werken aan de door de opleiding aangegeven competenties.

•  De stagiair wordt door het bedrijf in staat gesteld om meerdere werkzaamheden te verrichten, aan opdrachten (voor bedrijf en opleiding) te werken en een aantoonbare bijdrage te leveren aan projecten, die in overleg met het bedrijf worden afgesproken. Deze werkzaamheden en opdrachten moeten vooraf duidelijk zijn en in het stageplan in grote lijnen worden benoemd. Er wordt daarbij gestreefd naar een win/winsituatie voor bedrijf en de stagiair. Ook als het gaat om aspecten die door de opleiding worden vereist.

• Met het oog op belangenverstrengeling mag de bedrijfsmentor zelf geen familie zijn van de stagiair. Daarnaast mogen noch de student noch de bedrijfsmentor een directe werkrelatie hebben met een familielid/relatie uit het bedrijf.

• Het stagebedrijf moet minimaal 4 fulltime werknemers in dienst hebben.

De stagiair krijgt door de meewerkstage inzicht in de diversiteit van werkzaamheden van een communicatieprofessional in de praktijk, leert daarbij theorie in de context van een bedrijf toepassen en is in staat te reflecteren op eigen handelen in relatie tot het benodigde competentieprofiel van een communicatieprofessional.

De competenties van de opleiding Communicatie zijn:
1. Analyseren en onderzoeken
2. Ontwikkelen en adviseren van communicatiebeleid
3. Plannen en organiseren
4. Creëren en realiseren
5. Representeren
6. Innoveren

De complexiteit van de opdrachten en taken en de mate van zelfstandigheid neemt in de loop van de stage toe en de stagiair  krijgt ook steeds meer verantwoordelijkheid. De stagiair beschrijft in overleg met de bedrijfsmentor en de opleiding in een stageplan de grotere opdrachten en projecten waar de stagiair zich tijdens de stage bezig gaat houden. Hieraan zijn de vakinhoudelijke doelen en een of meerdere competenties van de opleiding gekoppeld. Daarnaast stelt de stagiair, ook voorafgaand aan de stage, persoonlijke doelen op meer zelfinzicht, dus op persoonlijke ontwikkeling.

Tijdens de stage is een aantal onderdelen verplicht. De bedoeling van deze opdrachten is dat het voor de stagiair en het bedrijf van meerwaarde is.
• Opdracht in het kader van de oriëntatie op het bedrijf: Contextanalyse en Waardepropositie. (28 uur)
• Onderzoeksopdracht op basis van de uitkomst van de contextanalyse, waarbij een onderzoekstechniek wordt gebruikt uit de theorie van jaar 2. (36 uur)
• Het inleveren van een oriëntatieverslag inclusief een eerste oriëntatie op het bedrijf (interne analyse).
• Het inleveren van een voortgangsverslag ter voorbereiding op het bedrijfsbezoek van de stagebegeleider vanuit school, met daarbij de opdracht Contextanalyse en Waardepropositie.
• Het inleveren van een eindverslag met daarbij de onderzoeksopdracht.
• Het verzorgen van het bezoek van een aantal tweedejaars studenten in het kader van de Stage Oriëntatieweek in november.

Het stageplan en een HR-stageovereenkomst is een verplichting vanuit de Hogeschool Rotterdam  en wordt ondertekend door de student, bedrijfsmentor en de opleiding.

 

Voorbeelden van goede stages:

  • Meewerken op de marketing en/of communicatieafdeling van Shell, Unilever, Ikea of een andere grote multinational;
  • Meewerken op de communicatieafdeling van een non-profitinstelling (bijvoorbeeld goede doelen/cultuur), ziekenhuis, gemeentelijke instelling, woningcoöperatie, energiebedrijf of overheidsinstelling;
  • Meewerken bij een reclame/communicatiebureau als junior accountmanager of adviseur (klantzijde);
  • Meewerken bij een bedrijf dat zich specialiseert op de ontwikkelingen binnen de nieuwe media, waarbij geleerd kan worden van alle aspecten die binnen dit bedrijf aan de orde komen en waarbij een bijdrage geleverd wordt aan (bijvoorbeeld) de communicatiestrategie;
  • Meewerken op een evenementenbureau, waarbij je alle aspecten van het organiseren, plannen en promoten zelfstandig mag uitvoeren (samen met anderen);
  • Meewerken met een salesfunctie, waarbij de communicatiecompetenties nadrukkelijk in de praktijk gebracht kunnen worden en een aantoonbare bijdrage geleverd kan worden aan een marketing en/of communicatiestrategie;
  • Meewerken als (online) contentmarketeer of juniorcontentmanager, waarbij het aanleveren van content centraal staat en waarbij een toenemende verantwoordelijkheid en zelfstandigheid wordt afgesproken. Ook andere communicatiewerkzaamheden komen aan de orde in projecten of opdrachten.
  • Een functie waarbij vooraf wordt afgesproken dat je veel verantwoordelijkheid en zelfstandigheid krijgt binnen het ruime kader van de opleiding Communicatie en dit ook aantoonbaar kunt maken. Dit kan ook een niet direct voor de hand liggend bedrijf zijn.