04 juni 2019

09:00 - 09:30

Ontvangst

09:30 - 09:45

Welkom en opening 

Dagvoorzitter Arjella van Scheppingen
 

09:45 - 10:30

Keynote: Hoe verankert u uw arbobeleid? 

Arbobeleid vergt maatwerk bij iedere organisatie. Het beleid voor veilig en gezond werken kan alleen succesvol zijn als dit aansluit bij de doelen van de organisatie, maar ook op de denkbeelden en overtuigingen die daar leven. Deze kunnen nogal verschillen per organisatie.  Het management, de leiding, de werknemer en andere spelers zoals HR, OR en bijvoorbeeld inkoop kijken hier allemaal anders tegenaan. Hoe komen deze verschillende stakeholders tot een gezamenlijk beleid wat gedragen wordt door de hele organisatie?

Spreker: Gert Contant 
 

10:30 - 11:10

Veilig werknemersgedrag volgens de Inspectie SZW

Een belangrijke factor bij een goede aanpak van de arbeidsomstandigheden is de aandacht voor het menselijk gedrag. Op papier kan een bedrijf perfect aan veiligheidseisen voldoen, maar als in de praktijk de voorman het verkeerde voorbeeld geeft aan zijn medewerkers dan loopt de werkvloer onnodig risico. Een goede veiligheidscultuur betekent dat er korte metten wordt gemaakt met patronen die onveilig gedrag in stand houden. Hélène en Marcel nemen u mee in de visie van de inspectie SZW op een goed arbobeleid. 

Tijdens deze sessie leert u wat de rol van gedrag en cultuur van de werknemers bij het verankeren is. Ook krijgt u inzicht in wat de Inspectie SZW in de praktijk constateert. 

Sprekers: Hélène Plaggenborg & Marcel Philipse (inspectie SZW)
 

11:10 - 11:30

Pauze
 

11:30 - 12:10

Meer rendement van uw arbobeleid

In theorie kunnen de arbeidsomstandigheden binnen uw organisatie perfect geregeld zijn. De praktijk blijkt vaak weerbarstiger. Het simpelweg opstellen en communiceren van regels en verplichtingen is niet voldoende voor naleving hiervan. 

Hoe zorgt u voor een breed gedragen arbobeleid? En hoe leidt dit tot een verbetering van uw organisatie?

Tijdens deze sessie geeft Marcel Balm antwoord op de vraag: "Wat levert een goed verankerd arbobeleid op"?

Marcel deelt inspirerende praktijkvoorbeelden die u écht aan het denken zetten samen met de beste need-to-know resultaten uit onderzoek.

Spreker: Marcel Balm (AWVN)
 

12:10 - 12:50

Samen verantwoordelijk voor veilig en gezond werken: maar waar ligt de grens?!

Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkvloer. Maar wie is in de praktijk nu waarvoor verantwoordelijk? Als taken niet goed zijn belegd kan dat tot vervelende situaties leiden. Met alle gevolgen voor het arbobeleid. Wanneer bent u op de goede manier bezig met verankeren of wanneer juist niet?

Tijdens deze presentatie gaat u aan de slag met de volgende leerpunten: 

  • Gebruik uw gezonde verstand en pak risico’s aan bij de bron. 
  • Zorg dat u de verantwoordelijkheden helder en afgestemd hebt en creëer zo een groot draagvlak.

Spreker: Beater van der Velden (FNV)

12:50 - 13:45

Lunch
 

13:45 - 15:00

Keuzesessies 
 

1.1. Duurzaam veilig en vitaal blijven (samen)werken: Hoe krijgt u de boel in beweging?​  

Duurzaam veilig en vitaal blijven (samen)werken vraagt – in veranderende omstandigheden - om actieve inbreng van medewerkers, om persoonlijk leiderschap, om zelfsturing. Hoe kunt u dat stimuleren? Sommige tradities en gewoonten in de arbowereld blijken behulpzaam, andere zijn duidelijk aan herziening toe. Arjella schetst de achtergronden en illustreert hoe u de boel in beweging krijgt via herkenbare praktijkvoorbeelden. En hoewel de term anders doet vermoeden blijkt zelfsturing allerminst een individuele aangelegenheid… 

U leert tijdens deze sessie hoe u zelfsturing via leiderschap aanpakt. 

Spreker: Arjella van Scheppingen 
 

1.2. De RI&E als vertrekpunt voor een gedragen arbobeleid  

Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven moet de werkgever een overzicht opstellen van alle risico's die in de organisatie kunnen voorkomen. Met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan het bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Porto neemt u in deze sessie mee in de mogelijkheden om van de RI&E een levend document te maken, waarmee arbo ‘iets’ wordt van de gehele organisatie in plaats van een (RI&E) document in de onderste la. 

Tijdens deze sessie krijgt u antwoord op de vraag: "Wat is de rol van de RI&E bij het verankeren van Arbobeleid/breed gedragen beleid?"

Spreker: Porto Franco 


1.3. De reis van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam bij de Bijenkorf 

Sinds de overname door het Britse Selfridges Group in 2011 wordt er enorm geïnvesteerd en veranderd binnen de Bijenkorf. De veranderingen zijn enerzijds fysieke veranderingen aan de omgeving en anderzijds processen. De reis van deze verandering resulteert ook in aandacht voor Health & Safety. Vroeger hadden we nauwelijks gehoord van veiligheid en gezondheid en nu hebben we middels de RI&E de organisatie veranderd en risico’s bespreken we met de Board. 

Leerpunten: 

  • Hoe krijgt u de onderwerpen veiligheid en gezondheid op de agenda binnen de organisatie?
  • Veranderen door de RI&E centraal te stellen 

    Spreker: Enez Kat 
15:00 - 15:20

Pauze
 

15:20 - 16:35

Keuzesessies

2.1. Duurzaam veilig en vitaal blijven (samen)werken: Hoe krijgt u de boel in beweging?​
 

Duurzaam veilig en vitaal blijven (samen)werken vraagt – in veranderende omstandigheden - om actieve inbreng van medewerkers, om persoonlijk leiderschap en om zelfsturing. Hoe kunt u hiermee het verankeren van het arbobeleid binnen uw organisatie aanpakken?

Arjella schetst de achtergronden en illustreert hoe u de boel in beweging krijgt via herkenbare praktijkvoorbeelden. En hoewel de term anders doet vermoeden blijkt zelfsturing allerminst een individuele aangelegenheid… 

U leert tijdens deze sessie hoe u zelfsturing via leiderschap aanpakt. 

Spreker: Arjella van Scheppingen 
 

2.2. De RI&E als vertrekpunt voor een gedragen arbobeleid  

Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven moet de werkgever een overzicht opstellen van alle risico's die in de organisatie kunnen voorkomen. Met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan het bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Porto neemt u in deze sessie mee in de mogelijkheden om van de RI&E een levend document te maken, waarmee arbo ‘iets’ wordt van de gehele organisatie in plaats van een (RI&E) document in de onderste la. 

Tijdens deze sessie krijgt u antwoord op de vraag: "Wat is de rol van de RI&E bij het verankeren van Arbobeleid/breed gedragen beleid?"

Spreker: Porto Franco 

2.3. De reis van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam bij de Bijenkorf 

Sinds de overname door het Britse Selfridges Group in 2011 wordt er enorm geïnvesteerd en veranderd binnen de Bijenkorf. De veranderingen zijn enerzijds fysieke veranderingen aan de omgeving en anderzijds processen. De reis van deze verandering resulteert ook in aandacht voor Health & Safety. Vroeger hadden we nauwelijks gehoord van veiligheid en gezondheid en nu hebben we middels de RI&E de organisatie veranderd en risico’s bespreken we met de Board. 

Leerpunten: 

  • Hoe krijgt u de onderwerpen veiligheid en gezondheid op de agenda binnen de organisatie?
  • Veranderen door de RI&E centraal te stellen 

    Spreker: Enez Kat 


 

16:35 - 17:15

Netwerkborrel