27 augustus 2019

09:00 - 14:30

Summercourse 1 - HR als Strategisch adviseur
 

De dynamische wereld waarin we momenteel leven eist veel van organisaties. Het is een wereld waarin snelle verandering een constante is geworden en waar het behouden van goede mensen steeds vaker doorslaggevend is bij het succes van een organisatie. Dit vereist een HR afdeling die actief meedenkt bij het bedenken van de organisatiestrategie en die meewerkt aan een effectieve uitvoering ervan. Hoe leert u als HR manager een waardevolle bijdrage te leveren aan de executie van de strategie van uw organisatie? Waarom zijn sommige organisaties structureel effectiever in de uitvoering van hun strategie en waarom anderen niet? Hoe kan de organisatie in lijn gebracht worden met de gemaakte strategische keuzes? En wat is de rol van leiderschap bij het succes van uw organisatie? Dat is in het kort waar dit HR strategie college over gaat. U leert in ruim een dagdeel een manier aan om de essentie van strategie executie te ontleden en toe te passen op uw eigen organisatie. 


Programmaonderdelen
 • Inzicht creëren in wat organisaties effectief maakt in de uitvoering van hun strategie.
 • Leren hoe als HR manager een waardevolle bijdrage te leveren aan de strategie executie van uw organisatie. 
 • Hoe breng ik de organisatie in lijn met de gemaakte strategische keuzes. 

Drs. ing. D. (Dimitri) Hoogenboom MBA

 

15:30 - 21:00

Summercourse 2 - Talentmanagement
 

Talentmanagement is niet meer weg te denken van de HR-agenda. Organisaties staan dagelijks voor investeringsvraagstukken zoals de keuze om te investeren in mensen of in technologische oplossingen. De concurrentie tussen bedrijven is heviger dan ooit. Investeringen in mensen moeten daarom goed doordacht worden. Tijdens deze summercourse leert u hoe u mensen die bij de organisatie passen kunt vinden, benutten, ontwikkelen, waarderen, en belonen. 

U zult leren dat de waarde die mensen toevoegen aan een organisatie subjectief en tijd- en contextafhankelijk is. De waardeketen van talent managen vraagt begrip van de eigen situaties en normenkaders. Organisaties zullen daarom moeten zoeken naar ankerpunten. 

Het gebruik van HR-data en HR-data analytics kan hierbij richting geven, mits dit gebeurt vanuit de bedoeling van de organisatie en met visie op de talentportfolio. 

HR-professionals kunnen hierin een rol van betekenis spelen als zij de juiste gewetensvragen weten te stellen aan het management van een onderneming. Deze summercourse helpt HR-professionals kritische vragen te formuleren. En geeft inzicht in de nieuwe trends in organiseren & transformeren, selecteren & mobiliseren, leiderschap & volgerschap.

Prof. Dr. Lidewey E.C. van der Sluis is hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit

28 augustus 2019

09:00 - 14:30

Summercourse 3 - Financieel Management
 

Hoe zorgt u als HR ervoor dat uw plannen ten uitvoer gebracht kunnen worden? Een mooi plan alleen is niet voldoende. Daar hoort een goed financieel plaatje bij. Tijdens dit college krijgt u zeer praktische tools en methoden aangereikt om zelf op hoog niveau te kunnen beoordelen in hoeverre uw HR plannen economisch haalbaar en maakbaar zijn en hoe u deze plannen intern “verkoopt”.

Programmaonderdelen
 • De jaarrekening (financiële overzichten) lezen vanuit HRM, laagdrempelig en meer dan cijfers
 • Financiële ratio-analyse, van data naar informatie!
 • In teams maken van een financiële pitch, niet moeilijk: just do it!
15:30 - 21:00

Summercourse 4 - Agile Werken voor HRM
 

Door fundamentele versnelling van markten en maatschappij, groeit de vraag naar snelle, doelgerichte en wendbare manieren van werken. Het opstellen en uitvoeren van een plan werkt in de meeste omgevingen niet meer. Er verandert teveel, en daarbovenop speelt de sterke digitalisering van werk en processen een rol.

Een oplossing voor deze complexiteit en dynamiek ligt in het kortcyclisch werken, oftewel: agile werken. Veel organisaties stappen volledig over op agile werken. De rol van HR in deze verandering blijkt zeer verschillend te zijn. In de ene organisatie is HR de grote drijvende kracht achter agile, in de andere organisatie is HR de achterblijver. Om de kloof te overbruggen gaan zij zelf ook agile werken.

In deze summercourse gaan we dieper in op het waarom, hoe en wat achter agile, en welke rol HR hierin kan (of misschien wel zou moeten) spelen.

Programmaonderdelen:
 • Agile – Waarom, hoe en wat?
 • Welke rol speelt HR in de transformatie naar agile werken?
 • Zelf agile werken binnen HR, wanneer wel en wanneer niet?

Prof. dr. ir. Rini van Solingen is hoogleraar aan de TU-Delft en CTO bij Prowareness We-On.

 

29 augustus 2019

09:00 - 14:30

Summercourse 5 - Veranderkunde voor HR
 

De snel veranderende wereld vraagt u om als HR professional sneller te lopen en constant te blijven bewegen. Tegelijkertijd valt het niet mee om daadwerkelijk verandering te creëren. Of het nu gaat om het vergroten van ondernemerschap, het versterken van duurzame inzetbaarheid of versnellen van innovatie van uw organisatie. De ontwikkelingen in de buitenwereld gaan veelal sneller dan u kunt bijbenen. Tijdens dit college leert u succesvol vernieuwing te realiseren bij uzelf, in uw team en organisatie. We komen los van bestaande veranderparadigma’s en u stapt uit uw groef. In vier etappes van het visualiseren van uw droom tot het verspreiden van vernieuwing en het inspireren van anderen om mee te doen. Laat deze Summercourse uw versneller zijn om met meer energie, motivatie en succes in actie te komen.   


Programmaonderdelen
 • De startmotor voor verandering: Hoe krijgt HR mensen met meer energie, motivatie en succes in beweging?
 • De rem eraf: Hoe doorbreekt u oude patronen en blijft u als HR business partner uzelf en uw organisatie vernieuwen?
 • Beweging creëren en vernieuwing verspreiden: Hoe activeert u anderen om mee te doen en creëert u beweging in de organisatie?
 • Hoe blijft u als HR business partner volhouden, waarde toevoegen en doorzetten?

Drs. Cris Zomerdijk is veranderkundige en vennoot bij Holland Consulting Group, gastdocent aan de Baak en Maastricht School of Management, auteur en managementspreker.

 

15:30 - 21:00

Summercourse 6 - Duurzame inzetbaarheid - innovatie in de veranderende wereld

Gedurende deze Summercourse gaan we in op digitalisering en de continue noodzaak te innoveren variërend van processen, manier van werken tot en met business modellen. Voor de meeste organisaties- publiek of privaat, B2B of B2C- gaat dit gepaard met een digitale transformatie. Een dergelijke transformatie heeft een impact op de duurzame inzetbaarheid van werknemers en brengt een grote verantwoordelijkheid van managers en HR professionals met zich mee om werknemers fit te maken voor de banen en de organisaties van de toekomst. Dat moet over het algemeen gebeuren in een rap tempo en vraagt een hoge mate van flexibiliteit van alle belanghebbenden. De focus van deze Summercourse zal met name zijn op het digitale leiderschap dat van HR professionals wordt gevraagd, waarbij we aan de slag gaan met bepalen van uw eigen rol in een digitale transformatie.

Programmaonderdelen

 • Ontwikkelingen in digitale transformatie en impact op HR.
 • Digitaal leiderschap, meten van uw digitale fitness en die van de organisatie waarin u werkt. 
 • Bepalen van uw eigen rol in het digitale speelveld.

Prof. dr. Désirée M. van Gorp LL.M. is hoogleraar International Business Strategy en Associate Dean van de Degree Programs op Businesss Universiteit Nyenrode