Mark Sinnema

UWV

Mark adviseert en ondersteunt werkgevers in de sector Transport & Logistiek met strategische arbeidsmarktvraagstukken. Denk hierbij aan onderwerpen zoals in,- door- en uitstroom van personeel, arbeidsmarktinformatie en wijzigingen in wet- en regelgeving. Tevens speelt in op actuele trends en ontwikkelingen. Actuele onderwerpen kunnen een grote impact hebben; denk bijvoorbeeld aan ‘Brexit.’ Deze ex- Topsporter is altijd in beweging, net als de sector!

Alijd van Doorn 

Habeon Architecten

Alijd van Doorn is sinds januari 2018 directeur Duurzaamheid bij Heembouw. Van Doorn heeft een uitgebreide track record op het gebied van duurzaamheid. Zo bedacht ze een energieopwekkende dansvloer, die het bedrijf Energy Floors uitwerkte en realiseerde. Ze was tien jaar lang zelfstandig projectmanager van vernieuwende ontwikkelprojecten. Gelijktijdig doceerde ze aan de TU Delft, waar ze onder andere het boek ‘Het Duurzame Ontwerpproject’ schreef. Tijdens de laatste Bouwbeurs presenteerde Van Doorn samen met hoofd planontwikkeling Bedrijfsruimten Martijn van Manson, het concept voor een Circulair Distributiecentrum. Uitgangspunt van dit concept is een volledig demontabel pand, dat wordt ontworpen en gedetailleerd met als doel om door de hele levenscyclus de stromen van materialen, van energie én van economische waarde te sluiten. Het doel is om het gehele pand te kunnen remonteren, waarbij de materialen en producten hoogwaardig worden hergebruikt en de grondstoffen die worden toegepast afkomstig zijn van snel hernieuwbare bronnen.

Kees Verweij 

Partner bij Buck Consultants International

Kees Verweij is Partner bij Buck Consultants International en heeft zich de afgelopen jaren intensief beziggehouden met de ontwikkeling van transportnetwerken in Noordwest Europa, inclusief de rol van zeehavens en logistieke hotspots. De internationale transportcorridors van Nederland richting Duitsland en België zijn de meest efficiënte en duurzame van Europa, niet alleen nu maar hopelijk ook in 2030. De logistieke hotspots van Nederland liggen allemaal aan deze transportcorridors. De multimodale aan- en afvoer van containers via de zeehavens en inland terminals (het ‘Rotterdam Effect’) is essentieel voor de concurrentiekracht van de hot spots in Nederland, en bepaalt ook meer en meer de vestigingsplaatsbeslissing van buitenlandse verladers. De laatste jaren neemt echter ook het belang van multimodale continentale transportcorridors toe, met als beste voorbeeld de Nieuwe Zijderoute per spoor van en naar China. Kees Verweij zal ingaan op de belangrijkste multimodale ontwikkelingen op de transportcorridors, en hoe logistieke hotspots hier strategisch het beste op kunnen inspelen.

Martijn van den Heuvel
& Wendy van Eijk 

Wethouders Gemeente Weert

Martijn van den Heuvel is wethouder economie en richt zich o.a. op de gevestigde bedrijven, de samenwerking in het economisch speelveld, de arbeidsmarkt en het verkeer en vervoer binnen de gemeentegrenzen.
Wendy van Eijk is wethouder ruimtelijke ontwikkeling en richt zich op nieuwe bedrijven/acquisitie, (planologisch) maatwerk leveren voor bedrijven, huisvesting voor arbeidsmigranten en verkeer en vervoer over de gemeentegrenzen heen (snelweg A2 en multimodale ontsluiting van Weert).