Sessies ronde 2

In ronde 2 gaan we naar de bouwplaats en met elkaar aan de slag. Bij elk thema vind je een aanbod van meet-ups (waarbij je in gesprek met elkaar gaat en collega's verder helpt) en werksessies (waarbij je de handen uit de mouwen moet steken). 

1. Inclusieve pedagogiek en didactiek

1. Werksessie Klasse-gesprek, een methodiek voor leraren - Monique van den Heuvel (docent Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn)

Gespreksstof over de onmiddellijkheid van ons handelen: “Je moet op dat moment reageren en je weet nooit of je het juiste doet.” Wil jij je bewust worden van wat je doet als het ertoe doet in jouw klaslokaal? Wil je je handelingsrepertoire vergroten? Wil je samen met anderen die pedagogische momenten verkennen? Monique ontwikkelde een spelvorm waarbij je in gesprek gaat over je eigen handelen tijdens dergelijke onverwachte momenten in het klaslokaal. Kom spelen!

2. Onderwijsleertechnologie

2a. Meet-up Flexibilisering van DT-onderwijs met ADDIE - Janneke Louwerse (docent Nederlands en Minor Digitale didactiek)

De deeltijd lerarenopleidingen talen worden flexibel. Studenten kunnen op drie verschillende manieren (veel klassikale begeleiding, een deels blended gestuurd traject en een zelfstandig traject) aantonen dat ze voldoen aan geformuleerde leeruitkomsten. Diverse vormen van onderwijsleertechnologie ondersteunen de student in zijn leerproces. Het onderwijs is ontworpen op een manier die vergelijkbaar is met het ontwerpen met het ADDIE-model (Analyse, Design, Develop, Implement, Evaluate). De eerste versie van deze digitale ADDIE-tool wordt in deze meet-up gebruikt. Janneke laat je zien dat de tool handvatten voor alle fasen van onderwijsontwerp en alle onderdelen van het lesgeven biedt: van onderwijsontwerp voorafgaand aan de les tot en met werkvormen in de (digitale) klas. Ze gaat hier graag met je over in gesprek.

2b. Meet-up Een hoofd vrij om te leren, door studentgerichte informatie - Mieke van der Wilt (adviseur StudieNet)

Je verbetert als docent je curriculum om meer studiesucces te bereiken. Je verplaatst je in de student en probeert optimale leerervaringen te ontwikkelen. Naast deze leerervaringen, heeft een student ook te maken met het organiseren van de studie. Als deze informatie georganiseerd is vanuit het perspectief van de student, levert dit toegankelijke informatie op die passende antwoorden geeft. Daardoor komt er duidelijkheid en rust. De volle aandacht kan dan naar het ‘leren’: naar de inhoud van de studie. Het HR-programma StudieNet richt zich op een betere online service voor studenten. Door de student als uitgangspunt te nemen en samen met de student mogelijke verbeteringen op te sporen. En er met collega’s uitvoering aan te geven. Denk je mee?

3. Onderwijsontwerp

3a. Meet-up: Afstuderen zonder een vaste begeleider. Kan dat wel? - Peter Mazereeuw en Gwen Maas (docenten Technische Informatica)

Bij de afstudeeropdracht is een vaste begeleider aan een student gekoppeld en wordt aan het eind een zogenaamde “tweede lezer” aangehaakt. Dit werkt meestal, maar het kan ook anders. Hoe dan? Kom naar deze meet-up om te leren over en geïnspireerd te worden door het (alternatieve) afstudeerproces van Technische Informatica. Het kan namelijk ook zonder vaste begeleider en met een integrale beoordelingssystematiek. Bij de opleiding ging een aantal jaren geleden alles mis. Reden genoeg om het proces goed onder de loep te nemen en maatregelen in te voeren die herhaling van de problemen zouden minimaliseren. Tijdens de sessie willen Peter en Gwen het nieuwe afstudeerproces bespreken, ervaringen delen, feedback en -forward krijgen en andere opleidingen inspireren.

3b. Werksessie: Van onderwijsidee tot realisatie - Jochem Goedhals (Fontys educational designer)

Jochem is een van de Educational designers van Fontys en gelooft dat het ontwerpen van onderwijs vraagt om een goed ontwerpproces met duidelijke stappen die je doorloopt als ontwerpteam (docententeam het liefst aangevuld met studenten en alumni). In deze werksessie doorloop je een aantal ontwerpstappen en gebruik je de fysieke Groow toolkit (58 bouwstenen) die je direct kunt toepassen op een ontwerpvraagstuk waar jij mee worstelt. De Groow toolkit kun je inzetten om onderwijs te ontwerpen als docententeam, maar ook om een hogere mate van ‘self directed learning’ te bewerkstelligen bij studenten. Kortom, moet jij met jouw team een nieuw onderwijsprogramma ontwerpen dan heb je na deze sessie een eerste blauwdruk gemaakt en kun je daarna zelfstandig doorpakken. Kom maar op met je ontwerpvraag!

4. Contextrijk onderwijs

4. Werksessie: Changing the face of education, for real! - Pieter Spinder (oprichter Knowmads Creative Business School Amsterdam en co-initiator van de No Bullshit Academy) en Myrna Hoed (co-creator Academie van de Stad en co-initiator van de No Bullshit Academy)

Er worden veel projecten gestart in het hoger onderwijs om dit te innoveren, te moderniseren en het meer open en inclusief voor de studenten te maken. Maar, is dit niet veel oude wijn in nieuwe zakken? Durven we echt opnieuw, of anders te beginnen, met een leeg blaadje? En met de kennis, kunde en vaardigheden die we hebben om een betere vorm van onderwijs en leren aan te bieden? Tijdens deze werksessie gaan we ervaren hoe op een open, inclusieve manier, onderwijs te innoveren en te verbeteren, met alle kennis die er in de groep van deelnemers aan deze workshop aanwezig is. For real. Welkom.

 5. Onderzoek naar onderwijsinnovaties

5a. Werksessie: CoTalent wizard - Sylvia Erlings (docent Leisure management) en Vivian van Gerven (PhD Universiteit van Münster)

Europe cannot afford to lose talent. Therefore, nine organizations strongly committed to talent development in higher education have joined forces to provide teachers with tools to stimulate their talented students. Our project is called Working in Europe to Connect Talent Development in Higher Education (CoTalent). At this event, you will work with the instruments we have developed so far. MeTalent Mirror: self-reflection tools towards teaching talented students - YouTalent Spotter: spotting instruments to use as a teacher to find talented students.

NB. Ons presentatiemateriaal en onze tools zijn allemaal in het Engels, dus in principe is Engels de voertaal, maar als iedereen Nederlands spreekt en verstaat, kan er ook Nederlands gesproken worden.

5b. Meet-up: Comenius
In de inspiratiesessie in ronde 1 over onderzoek naar onderwijsinnovatie vertellen diverse docenten over hun experiment. Wil je hierover met een van hen door praten of wil je meer weten over het aanvragen van een Comeniusbeurs? Dan kan dat in deze meet-up.

De Comeniusbeurs stelt docenten in staat te experimenteren binnen hun eigen onderwijs. De start is een concreet waargenomen ‘probleem’ in het onderwijs van je studenten, waar je als docent een oplossing voor denkt te hebben. Afhankelijk van de beursaanvraag is er ruimte voor het monitoren van de effecten van je oplossing. Op deze manier kom je als docent met allerlei aspecten van ‘vernieuwing’ van je eigen onderwijs in aanraking: het zien en herkennen van een probleem, het bedenken van oplossingen al dan niet gefundeerd in literatuur of al elders ontwikkelde kennis of interventies, het goed beschrijven van het geheel en uiteindelijk het (ongetwijfeld) beantwoorden van vragen van de reviewcommissie. Het gehele traject is daarom heel goed te voegen onder je verdere ontwikkeling als docent en kan bekostigd worden uit je professionaliseringsuren

 6. Vernieuwend leren van docenten

6a. Meet-up: Co-teaching? Wat zeg jij nou? - Isabella Voskuijl, Jantien Slob (docenten CMD) en studenten

In deze sessie vertellen Isabella en Jantien hoe in het nieuwe onderwijs bij CMD (Communication and Multimedia Design) ook een nieuwe manier van begeleiden of co-teaching om de hoek kwam kijken. Vanuit gehouden interviews met docenten en studenten hebben zij de voor- en nadelen van samen onderwijs verzorgen, in duo’s en/of in teams, geïnventariseerd. CMD zou CMD niet zijn als dat geen interessante vragen zou oproepen… Want ondanks dat zij het gewoon doen: wat heb je nou nodig om co-teaching een succes te laten zijn? Is co-teaching bij CMD wel een succes? Wat is co-teaching eigenlijk? Welke vormen bestaan er en zijn geschikt voor ons onderwijs? Isabella en Jantien en studenten hopen een interessante uitwisseling van ideeën op gang te brengen waarbij co-teaching centraal staat. Dat zullen ze al co-teachend proberen te doen! 

6b. Werksessie: (de rol van de) FOUT - Manon Mostert (regisseur Stadslab Rotterdam)

Door met een ontwerpende, en daarmee iteratieve, houding naar het onderwijs te kijken kan er (veel meer) innovatie in het onderwijs plaatsvinden. In deze werksessie leert Manon je hoe je een vorm van action research toe kunt passen waarbij experiment en onderzoek elkaar vinden. In deze sessie ligt de focus op het doen van onderzoek door docenten als een practice what you preach-principe. Manon geeft je handvatten om het onderwijs te benaderen 'als een ontwerper' en leert je fouten te waarderen. De 'fouten' die gemaakt worden tijdens het ontwerpen van onderwijs zijn immers een belangrijke raadgever.