Combined Belgian & Dutch Knee Society Meeting 2019

'Tien prangende vragen'

De laatste jaren volgen berichten over nieuwe ontwikkelingen in de kniechirurgie elkaar snel op.  Neem bijvoorbeeld de PSI-techniek (Patient Specific Instruments) die bij diverse orthopedische praktijken wordt toegepast. Maar denk ook aan de vele berichten rond Robot geassisteerde operaties en 3D geprinte implantaten. De vraag rijst of deze nieuwe ontwikkelingen van toegevoegde waarde zijn ten opzichte van de huidige praktijkvoering. Kritische analyse en vergelijking met de huidige standaard is daarbij van eminent belang.

Maar wat is nu de huidige standaard in de knie prothesiologie?

Er zijn nog steeds diverse oude vraagstukken die door de kniespecialist verschillend geïnterpreteerd en behandeld worden. De verschillen in inzicht kennen mogelijk hun grond in de genoten specialistenopleiding of de lokale cultuur van de praktijk waarin wordt gewerkt. Frequent voorkomende prangende vragen bij de diagnose en behandeling van degeneratieve kniepathologie zullen tijdens de 4e combined Belgian & Dutch Knee society meeting behandeld worden. De faculty is samengesteld uit specialisten op dit gebied van beide Societies. Diverse topics zullen met name in de Nederlands taal gepresenteerd worden en staan open voor uitgebreide discussie met de deelnemers.

Wij hopen U in groten getale te mogen verwelkomen op vrijdag 27 september 2019 in het Wereldmuseum in Rotterdam.

Namens de Belgische en Nederlandse Knee Society,

Bruno Vandekerckhove, Peter Verdonk, Karl Brabants, Bart Stuyts, Reinoud Brouwer, Lucien Keijser, Annemarie Goud en Rutger van Geenen

Vrijdag 27 september, Wereldmuseum, Rotterdam

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren