28 maart 2019

09:00 - 10:00

Registratie

10:00 - 10:30

Welkom door Michèle Blom, DG Rijkswaterstaat

10:30 - 11:15

Uitreiking Gouden Globe

11:15 - 11:45

Pauze

11:45 - 12:30

Triple helix collaboration from an international perspective
Nico Anten, Executive Chairman Connekt

12:30 - 13:30

Netwerklunch

13:30 - 14:45

Workshopronde 1

15:00 - 16:15

Workshopronde 2

16:15 - 16:45

Plenaire terugkoppeling en afsluiting

16:45 - 18:00

Netwerkborrel

bezoekersregistratie systeem
 bezoekersregistratie systeem