10 april 2019

09:15 - 09:45

Ontvangst

09:45 - 10:00

Welkomstwoord

Han Houdijk, voorzitter ISPO

10:00 - 10:25

Technische innovaties in de zorg

Lector Dr. Eveline Wouters,

Lector Health Innovations and Technology Fontys Hogescholen

10:25 - 10:50

Augmented reality als behandeling tegen fantoompijn

Prof. dr. Corry vdr Sluis

Revalidatiearts UMC Groningen

10:50 - 11:15

MyLeg: ontwikkeling van de EMG-aansturing van een nieuwe bovenbeenprothese

11:15 - 11:35

Presentaties studenten prijs

11:35 - 12:00

Pitches

12:00 - 13:15

Lunch en interactieve markt

13:15 - 13:40

n.n.b.

Prof. dr. Amir Zadpoor

TU Delft, afd. Bio-Mechanical Engeneering (BmechE)

13:40 - 14:05

Bio-Inspired surgical instruments

Prof. dr. ir. Paul Breedveld

TU Delft, Faculteit Mechanical, Maritime & Materials Engineering (3mE), afd. Bio-Mechanical Engeneering (BmechE), Bio-Inspired Technology Group (BITE)

14:05 - 14:30

3D printen van orthese en prothese

Sophie Blom, BSc

OIM Orthopedie, 3D ontwerp

14:30 - 15:15

Pauze en interactieve markt

15:15 - 15:40

Measuring use of orthopedic footwear using temperature sensors

Thijs Luttjeboer, MSc

PhD candidate, UMCG, Centrum voor Revalidatie

15:40 - 16:10

Revalidatietechnologie, zorg voor de toekomst

Prof. dr. Hans Rietman

Revalidatiearts en hoogleraar revalidatiegeneeskunde en technologie, Roessingh centrum voor Revalidatie, UTwente. Voorzitter VRA en IMDI Nederland

16:10 - 17:00

ALV ISPO

17:00

Borrel

avg en evenementen
 avg en evenementen