04 september 2019

12:00 - 13:00

Check-in en lunch

13:00 - 14:30

Welkom door Prof. dr. ir. Arthur Mol, voorzitter TO2 Federatie

Drs. Carola de Vree, dagvoorzitter/discussieleider

Presentaties door 

  • Patricia Zorko MPA
    Plv Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en directeur Cyber security (Ministerie van Justitie en Veiligheid/NCTV)
  • Prof. dr. Jaap Kwadijk (Universiteit Twente/Deltares)
  • Prof. dr. Ira Helsloot (Crisislab, Radboud Universiteit)
14:45 - 16:30

Innovatiepleinsessies

Het Innovatieplein biedt  8 innovaties van de TO2 instituten die kunnen bijdragen aan veiligheid. 

In 3 rondes van 30 minuten, kunt u  iedere ronde een andere innovatie kiezen om samen met de experts de dialoog aan te gaan.

1. Taaie Dijken Deltares
Tot nu toe bouwen we voort op de dijken die we hebben gebouwd, maar welke dijken of waterkerende landschappen zouden we willen hebben om op lange termijn, zowel betaalbaar als veilig in Nederland te kunnen blijven wonen. Welke transformatie in de dijkenwereld helpt delta’s ook wereldwijd?

2. Onbemande onderwaterinspectie en bewaking met de Modular Autonomous Underwater Vehicle [PITCH en DEMO] MARIN

De opkomst van autonome vaartuigen met voldoende bereik biedt mogelijkheden om moeilijke inspecties en bewakingsactiviteiten vanaf een schip of wallocatie effectief en ongemerkt uit te voeren.

Door de toename van activiteiten op de Noordzee, waar inmiddels ook een groot deel van onze energie infrastructuur  wordt gebouwd, worden meer security en veiligheidsinspecties uitgevoerd. De inspectie door mensen is tijdrovend en de zee is vaak weinig comfortabel. Daarnaast speelt security, mijnenbestrijding  en verkenningen in het militaire domein een steeds grotere rol. De afnemende bemanningen aan boord van marine schepen en de beoogde kostenreducties maken onderwaterdrones een aantrekkelijke optie. Het modulaire en adaptieve karakter van de MAUV in combinatie met geschikte maritieme platforms (marine, rijksrederij en RWS).

3. Counterdrones - NLR, TNO
Kritieke infrastructuur, zoals waterwegen, havens, stormvloedkeringen, energievoorziening, luchthavens, maar ook evenementen  kunnen worden aangevallen met drones. Kunnen we die aanvallen voorkomen,  maar kan de bescherming ook beter? En waar lopen we nu tegenaan.

4. Artificial Intelligence: How not to re-enact Minority Report? - TNO
Voorspellende algoritmes en AI worden door sommigen gezien als het ultieme wapen tegen criminaliteit en terrorisme; voor anderen vormen ze de antichrist. Lang werden deze methoden enkel ingezet voor het verkopen van advertenties of het aanprijzen van boeken, maar wat als de gevolgen van een foute voorspelling groter zijn dan een gemiste verkoop? We doen nu de eerste studies naar het kunnen voorspellen of iemand in voorlopige hechtenis blijft omdat hij mogelijk vluchtgevaarlijk is. Wat is dan rechtvaardig? Hoe leg je dat uit? Onder welke eisen en voorwaarden willen we dit? En zijn mensen eigenlijk wel zo (on)voorspelbaar als we denken?

5. Telerobotics en Exoskeletons: de mens 2.0 - TNO
Stel u kunt op 100 km afstand hetzelfde doen als u hier doet en ook veel preciezer. Of op veel grotere schaal of juist piepklein. Of stel dat u hier 10 keer zo sterk bent als normaal en ook veel preciezer. Dat is het domein van respectievelijk Telerobotics en Exoskeletons. Maar hoe gebruik je die in het veiligheidsdomein? En wanneer zijn ze goed genoeg om nuttig te zijn en wat mag zoiets kosten? De technologie gaat hard en zoekt toepassingen. Helpt u ons mee de toekomst te bepalen op dit vlak.

6. Voedsel testen met je smartphone - WUR
Iedereen wil op elk moment veilig en betrouwbaar voedsel. Maar hoe vanzelfsprekend is dat. Wat zijn de bedreigingen van klimaatverandering, milieu incidenten en terreur? Één van de toekomstige mogelijkheden is om consumenten  snel zelf de veiligheid en authenticiteit van hun voedsel te laten controleren en een risicoschatting te maken met een kleine sensorunit in een smartphone, de FoodSmartphone. Welke kansen biedt deze innovatie nog meer?

7. Meer inzicht in droogte-effecten - WUR, NLR, Deltares
Door de droogte van 2018 in Nederland staat het thema droogte en droogtegevoeligheid op de kaart. Maar wat bedoelen we precies met droogte en wat staat ons te wachten als de klimaatverandering vaker tot extreme weersomstandigheden zal leiden en ook droogte juist vaker zal voorkomen? Wat zijn de risico’s voor landbouw en wat zijn de ruimtelijke verschillen in droogtegevoeligheid?Op basis van modellen en satellietdata zijn nieuwe tools ontwikkeld die beter inzicht geven in effecten van klimaatverandering in de toekomst en inzicht geven in patronen van droogtegevoeligheid.

16:30 - 17:30

Netwerkborrel

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren