20 juni 2019

09:15 - 09:45

Ontvangst

09:45 - 10:00

Welkom en opening door uw dagvoorzitter Pepijn Nicolas

10:00 - 10:45

Wat hebben medewerkers vandaag de dag nodig om te gaan floreren? Welke rol speelt psychologische veiligheid hierin? Psychologische veiligheid – de overtuiging dat je veilig bent en gesteund wordt door elkaar – is essentieel voor succesvolle teams. Teams waarvan de leden zich veilig voelen om risico’s te nemen en zich kwetsbaar opstellen, werken effectiever samen en presteren beter. Tijdens deze keynote ontdekt u hoe u psychologische veiligheid kunt stimuleren zodat onderling vertrouwen opbloeit. 

Uw leerpunten: 

 • Inzicht in drie generieke energiebronnen die de kans op bevlogenheid vergroten. 
 • De relatie tussen deze energiebronnen en psychologische veiligheid. 
 • Praktische tips om psychologische veiligheid te stimuleren. 

 

10:45 - 11:30

Gek op Stress – Maar niet altijd


Met veel energie en humor, filmpjes, herkenbare anekdotes en verrassende inzichten wordt een andere kijk op stress gegeven. U wordt in vogelvlucht meegenomen in het fenomeen stress. Wat is het? Waarom zijn we er massaal grootverbruiker van maar willen we er ook vanaf? Wat brengt ons in de problemen? Wat houdt ons vitaal? Welk domino effect hebben stressfactoren? En wat maakt het zo lastig om in te grijpen? 

Een keynote vol met aansprekende voorbeelden en onverwachtse oplossingen.

U leert:

 • Stress hoef je niet te vermijden (en kun je ook niet vermijden). 
 • Rust roest = niet waar.  
 • Neem je stop-emoties serieus.

Spreker: Carolien Hamming  

 

11:30 - 11:50

Koffie- en theepauze

11:50 - 12:30

Van ongewenst naar gewenst gedrag op de werkvloer

Dagelijks ondervinden ruim een half miljoen mensen de gevolgen van pesten en intimidatie op het werk. Dit zorgt voor een verziekte werksfeer, extra verzuim en een verhoogde kans op burn-out, depressies en angststoornissen. 

Henriette laat op een inspirerende manier zien hoe u een stimulerende en veilige werkomgeving creëert. Zo draagt u bij aan een organisatie die transparant en integer is

U leert: 

 • Wat de impact is van ongewenst gedrag voor mens en organisatie. 
 • Welke rollen er binnen organisaties zijn als het gaat om ongewenst gedrag op de werkvloer. 
 • Welke weg naar gewenst gedrag op de werkvloer leidt. 

Spreker: Henriëtte Wijnen  

 

12:30 - 13:15

Lunch

13:15 - 14:30

Keuzesessies ronde 1  
 

Sessie 1.1: Veiligheid als fundament voor positief en coachend leiderschap   

Onderzoekers op het gebied van effectieve teams – waaronder bij Google – benadrukken keer op keer dat van alle factoren psychologische veiligheid voorop staat. Leidinggevenden spelen hierbij een doorslaggevende rol als facilitator en rolmodel. In deze workshop laten we zien hoe een leidinggevende met een coachende houding veiligheid, vertrouwen en verbondenheid kan faciliteren. We gebruiken hierbij een eenvoudig maar krachtig model met praktische tools. Dit model is direct toepasbaar in uw context als leidinggevende of (coachende) professional. 

U leert: 

 • Waarom veiligheid zo hoog scoort in onderzoek naar team effectiviteit 
 • Praktisch toepasbare inzichten vanuit de neurobiologie van veiligheid 
 •  Principes die gebruikt worden bij high-performance teams binnen o.a. Google en Netflix

Spreker: Bas Snippert 
 

Sessie 1.2: Proeverij 5***** Werkplezier: zelf werkdruk ombuigen in werkplezier 

5***** werkplezier is een eenvoudige, robuuste en zeer praktische methode waarmee teams zelf werkdruk in werkplezier ombuigen. In deze sessie gaat u aan de slag, ervaart u direct de werkende principes van de 5*****. En kunt u daarna in uw eigen organisatie een start maken.   

NIET GESCHIKT VOOR LUI ACHTEROVERLEUNERS!!! 

U leert: 

 • 5 strategieën om werkdruk om te buigen in werkplezier 
 • De ‘kortste omweg’ voor een duurzame aanpak van werkdruk in teams 
 • Zicht op een eigen eerste stap 

Spreker: Pepijn Nicolas 


 

14:30 - 14:50

Koffie- en theepauze

14:50 - 16:05

Keuzesessie ronde 2
 

Sessie 2.1: Investeren in Psychologisch kapitaal  

Vertrouwen in eigen kunnen, hoop, optimisme en veerkracht vormen samen het Psychologisch kapitaal van een medewerker. Dit Psychologisch kapitaal heeft een positieve invloed op werktevredenheid en werkprestaties en dus op het resultaat van de organisatie. Wat doet u om het Psychologisch kapitaal van uw medewerkers te stimuleren? Matthijs Steeneveld bespreekt de theoretische basis en laat direct zien hoe je het in praktijk kunt brengen.  

U leert: 

 • Praktische manieren om je medewerkers te helpen productiever met stress, tegenslag en uitdaging om te gaan. 
 • Pro-actief aanpakken door medewerkers versterken. 
 • Met aandacht voor eigen grenzen. 


Sessie 2.2: Inspectie SZW en ongewenste omgangsvormen in de praktijk

Hoe beoordeelt de Inspectie SZW organisaties als het gaat om ongewenste omgangsvormen? Inspecteur Krijn Dijkema gaat aan de hand van praktijkvoorbeelden het gesprek met u aan.

Het thema ongewenst gedrag is actueler dan ooit.  80 % van de werkgevers heeft inmiddels beleid om werkstress aan te pakken. Hoe effectief is het beleid in uw organisatie? In deze workshop ervaart u hoe u pestgedrag, discriminatie en seksuele intimidatie op de werkplek effectief aanpakt.


 

16:05 - 17:00

Netwerkborrel