16 april 2019

12:30 - 13:00

Inloop en een broodje

13:00 - 13:10

Welkom door Denijs Guijt, Directeur Deltaplan Dementie

13:10 - 13:30

Inleiding door Karlijn Kwint, programmaleider Dementiezorg voor Elkaar

13:30 - 13:40

Concept voor hernieuwde Zorgstandaard; wat zijn de veranderingen? door Marjolein Veerbeek

13:40 - 13:55

Register dementiezorg door Carola Döpp, projectleider register dementie

13:55 - 14:15

Terugkoppeling conclusies 'Samen op Weg’ door Annette de Ruiter, projectleider Collegamento Advies

14:15 - 14:25

Korte samenvatting en uitleg regioaanpakken door Karlijn Kwint

14:25 - 14:40

Pauze

14:40 - 15:40

Aan de slag met regioaanpakken
Er zijn een drietal sessies om uit te kiezen:


Ontwerpsessie implementatie zorgstandaard
Voorleggen, feedback geven en brainstormen rondom de regioaanpak ‘update van de vernieuwde zorgstandaard’. Aan de slag met de vragen:

 • Hoe zie jij dit voor je voor jou regio?
 • Wat zijn de randvoorwaarden die we met elkaar belangrijk vinden om in zo’n project mee te doen?
 • Wat heb je nodig om mee te doen?

  Sessie leren & ontwikkelen - Register dementiezorg

Brainstormen over hoe het Register informatie kan geven die relevant is voor jullie als netwerk / regio. Aan de slag met de vragen:

 • Welke informatie moet een Register geven om als regio te kunnen leren en verbeteren?
 • Wanneer is informatie uit het Register voor jou bruikbaar?
 • Hoe wil je als regio / netwerk informatie uit het Register willen krijgen?
 • Wil je als netwerk meedoen aan een pilot met het Register?

Sessie uitleg experiment schottenvrije dementiezorg
Uitleg van de regioaanpak experiment schottenvrije dementiezorg. Antwoord op de vragen:

 • Wat is de aanpak?
 • Wat is het doel van de aanpak?
 • Hoe kun je als regio meedoen?
15:40 - 16:00

Plenaire afsluiting; hoe nu verder?

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren